Skip to main content

Text 41

41

Devanagari

Деванагарі

यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभि: सह ।
स्वे स्वे कालेऽभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ ४१ ॥

Text

Текст

yad vanaspatayo bhītā
latāś cauṣadhibhiḥ saha
sve sve kāle ’bhigṛhṇanti
puṣpāṇi ca phalāni ca
йад ванаспатайо бгіта̄
лата̄ш́ чаушадгібгіх̣ саха
све све ка̄ле ’бгіґр̣хн̣анті
пушпа̄н̣і ча пгала̄ні ча

Synonyms

Послівний переклад

yat — because of whom; vanaḥ-patayaḥ — the trees; bhītāḥ — fearful; latāḥ — creepers; ca — and; oṣadhibhiḥ — herbs; saha — with; sve sve kāle — each in its own season; abhigṛhṇanti — bear; puṣpāṇi — flowers; ca — and; phalāni — fruits; ca — also.

йат  —  через кого; ванах̣-патайах̣  —  дерева; бгіта̄х̣  —  злякані; лата̄х̣  —  ліани; ча  —  і; ошадгібгіх̣  —  трави; саха  —  разом із; све све ка̄ле  —  кожне свого належного часу; абгіґр̣хн̣анті  —  приносять; пушпа̄н̣і  —  квіти; ча  —  і; пгала̄ні  —  плоди; ча  —  і.

Translation

Переклад

Out of fear of the Supreme Personality of Godhead the trees, creepers, herbs and seasonal plants and flowers blossom and fructify, each in its own season.

Від страху перед Верховним Богом-Особою дерева, ліани, трави та інші рослини належної пори цвітуть і приносять плоди.

Purport

Коментар

As the sun rises and sets and the seasonal changes ensue at their appointed times by the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, so the seasonal plants, flowers, herbs and trees all grow under the direction of the Supreme Lord. It is not that plants grow automatically, without any cause, as the atheistic philosophers say. Rather, they grow in pursuance of the supreme order of the Supreme Personality of Godhead. It is confirmed in the Vedic literature that the Lord’s diverse energies are working so nicely that it appears that everything is being done automatically.

ПОЯСНЕННЯ: Як під наглядом Верховного Бога-Особи сонце сходить і заходить, а пори року свого часу змінюють одна одну, так квіти, трави, дерева та всі інші рослини ростуть і розвиваються згідно з волею Верховного Господа. Було б помилкою вважати, що рослини ростуть самі собою, без ніякої причини, як запевняють філософи-атеїсти. Це зовсім не так, вони ростуть, корячись верховній волі Верховного Бога-Особи. Ведичні писання підтверджують, що різноманітні енерґії Господа діють так прекрасно, що здається, ніби все відбувається само собою.