Skip to main content

Text 18

18

Devanagari

Деванагарі

यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकत: ।
अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धे: परस्य च ॥ १८ ॥

Text

Текст

yathā gandhasya bhūmeś ca
na bhāvo vyatirekataḥ
apāṁ rasasya ca yathā
tathā buddheḥ parasya ca
йатга̄ ґандгасйа бгӯмеш́ ча
на бга̄во вйатірекатах̣
апа̄м̇ расасйа ча йатга̄
татга̄ буддгех̣ парасйа ча

Synonyms

Послівний переклад

yathā — as; gandhasya — of aroma; bhūmeḥ — of earth; ca — and; na — no; bhāvaḥ — existence; vyatirekataḥ — separate; apām — of water; rasasya — of taste; ca — and; yathā — as; tathā — so; buddheḥ — of intelligence; parasya — of consciousness, spirit; ca — and.

йатга̄  —  як; ґандгасйа  —  аромату; бгӯмех̣  —  землі; ча  —  і; на  —  не; бга̄вах̣  —  існування; вйатірекатах̣  —  окреме; апа̄м  —  води; расасйа  —  смаку; ча  —  і; йатга̄  —  як; татга̄  —  так; буддгех̣  —  інтелекту; парасйа  —  свідомості, чи духу; ча  —  і.

Translation

Переклад

As there is no separate existence of the earth and its aroma or of water and its taste, there cannot be any separate existence of intelligence and consciousness.

Як земля й запах невіддільні між собою, як смак невіддільний від води, так само не можуть окремо існувати інтелект і свідомість.

Purport

Коментар

The example is given here that anything material has an aroma. The flower, the earth — everything — has an aroma. If the aroma is separated from the matter, the matter cannot be identified. If there is no taste to water, the water has no meaning; if there is no heat in the fire, the fire has no meaning. Similarly, when there is want of intelligence, spirit has no meaning.

ПОЯСНЕННЯ: Цей приклад посилається на те, що все матеріальне має певний запах. Квітка, земля    —    все якось пахне. Якщо запах відділити від матеріального об’єкту, його не вдасться розпізнати. Без смаку вода не буде водою. Якщо вогонь не виділятиме тепла, саме слово «вогонь» втратить своє значення. Так само, без інтелекту дух не буде духом.