Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकत: ।
अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धे: परस्य च ॥ १८ ॥

Text

Verš

yathā gandhasya bhūmeś ca
na bhāvo vyatirekataḥ
apāṁ rasasya ca yathā
tathā buddheḥ parasya ca
yathā gandhasya bhūmeś ca
na bhāvo vyatirekataḥ
apāṁ rasasya ca yathā
tathā buddheḥ parasya ca

Synonyms

Synonyma

yathā — as; gandhasya — of aroma; bhūmeḥ — of earth; ca — and; na — no; bhāvaḥ — existence; vyatirekataḥ — separate; apām — of water; rasasya — of taste; ca — and; yathā — as; tathā — so; buddheḥ — of intelligence; parasya — of consciousness, spirit; ca — and.

yathā — jako; gandhasya — vůně; bhūmeḥ — země; ca — a; na — žádná; bhāvaḥ — existence; vyatirekataḥ — oddělená; apām — vody; rasasya — chuti; ca — a; yathā — jako; tathā — tak; buddheḥ — inteligence; parasya — vědomí, duše; ca — a.

Translation

Překlad

As there is no separate existence of the earth and its aroma or of water and its taste, there cannot be any separate existence of intelligence and consciousness.

Stejně jako nemůže odděleně existovat země a její vůně nebo voda a její chuť, nemůže existovat odděleně ani inteligence a vědomí.

Purport

Význam

The example is given here that anything material has an aroma. The flower, the earth — everything — has an aroma. If the aroma is separated from the matter, the matter cannot be identified. If there is no taste to water, the water has no meaning; if there is no heat in the fire, the fire has no meaning. Similarly, when there is want of intelligence, spirit has no meaning.

Je zde dán příklad toho, že vše hmotné má svoji vůni. Květina, země — vše má svoji vůni. Je-li hmota zbavena své vůně, není možné ji rozpoznat. Voda, která nemá žádnou chuť, nemá smysl, stejně jako oheň, který nevydává teplo. Podobně nemá smysl duše, které chybí inteligence.