Skip to main content

Text 29

29

Devanagari

Деванагарі

तैजसात्तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वमभूत्सति ।
द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रह: ॥ २९ ॥

Text

Текст

taijasāt tu vikurvāṇād
buddhi-tattvam abhūt sati
dravya-sphuraṇa-vijñānam
indriyāṇām anugrahaḥ
таіджаса̄т ту вікурва̄н̣а̄д
буддгі-таттвам абгӯт саті
дравйа-спгуран̣а-віджн̃а̄нам
індрійа̄н̣а̄м ануґрахах̣

Synonyms

Послівний переклад

taijasāt — from the false ego in passion; tu — then; vikurvāṇāt — undergoing transformation; buddhi — intelligence; tattvam — principle; abhūt — took birth; sati — O virtuous lady; dravya — objects; sphuraṇa — coming into view; vijñānam — ascertaining; indriyāṇām — to the senses; anugrahaḥ — giving assistance.

таіджаса̄т  —  з оманного его в ґуні пристрасті; ту  —  тоді; вікурва̄н̣а̄т  —  з перетворення; буддгі  —  інтелект; таттвам  —  начало; абгӯт  —  постало; саті  —  о доброчесна жінко; дравйа  —  об’єкти; спгуран̣а  —  що потрапляють у поле зору; віджн̃а̄нам  —  визначення; індрійа̄н̣а̄м  —  чуттям; ануґрахах̣  —  допомагаючи.

Translation

Переклад

By transformation of the false ego in passion, intelligence takes birth, O virtuous lady. The functions of intelligence are to help in ascertaining the nature of objects when they come into view, and to help the senses.

Оманне его в ґуні пристрасті, трансформуючись, породжує інтелект, о доброчесна жінко. Функції інтелекту полягають в тому, щоб визначати природу об’єктів, які потрапляють в поле зору істоти, і допомагати чуттям.

Purport

Коментар

Intelligence is the discriminating power to understand an object, and it helps the senses make choices. Therefore intelligence is supposed to be the master of the senses. The perfection of intelligence is attained when one becomes fixed in the activities of Kṛṣṇa consciousness. By the proper use of intelligence one’s consciousness is expanded, and the ultimate expansion of consciousness is Kṛṣṇa consciousness.

ПОЯСНЕННЯ: Інтелект    —    це здатність розрізняти й пізнавати ті чи інші об’єкти. Він допомагає чуттям робити вибір. Тому інтелект вважають за повелителя чуттів. Досконалість інтелекту полягає в тому, щоб зосеридитися на діяльності у свідомості Крішни. Правильно використвоуючи інтелект, жива істота розширює свою свідомість, аж поки піднімається до найвищого рівня, свідомості Крішни.