Skip to main content

Text 7

7

Devanagari

Деванагарі

देवहूतिरुवाच
निर्विण्णा नितरां भूमन्नसदिन्द्रियतर्षणात् ।
येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम: प्रभो ॥ ७ ॥

Text

Текст

devahūtir uvāca
nirviṇṇā nitarāṁ bhūmann
asad-indriya-tarṣaṇāt
yena sambhāvyamānena
prapannāndhaṁ tamaḥ prabho
девахӯтір ува̄ча
нірвін̣н̣а̄ нітара̄м̇ бгӯманн
асад-індрійа-таршан̣а̄т
йена самбга̄вйама̄нена
прапанна̄ндгам̇ тамах̣ прабго

Synonyms

Послівний переклад

devahūtiḥ uvāca — Devahūti said; nirviṇṇā — disgusted; nitarām — very; bhūman — O my Lord; asat — impermanent; indriya — of the senses; tarṣaṇāt — from agitation; yena — by which; sambhāvyamānena — being prevalent; prapannā — I have fallen; andham tamaḥ — into the abyss of ignorance; prabho — O my Lord.

девахӯтіх̣ ува̄ча  —  Девахуті сказала; нірвін̣н̣а̄  —  розчарована; нітара̄м  —  дуже; бгӯман  —  Господи; асат  —  тимчасових; індрійа  —  чуттів; таршан̣а̄т  —  турботи; йена  —  якою; самбга̄вйама̄нена  —  переможена; прапанна̄  —  впала; андгам тамах̣  —  в безодню невігластва; прабго  —  Господи.

Translation

Переклад

Devahūti said: I am very sick of the disturbance caused by my material senses, for because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance.

Девахуті сказала: Господи, мені огидло мучитися від поштовхів матеріальних чуттів, що стягнули мене в прірву незнання.

Purport

Коментар

Here the word asad-indriya-tarṣaṇāt is significant. Asat means “impermanent,” “temporary,” and indriya means “senses.” Thus asad-indriya-tarṣaṇāt means “from being agitated by the temporarily manifest senses of the material body.” We are evolving through different statuses of material bodily existence — sometimes in a human body, sometimes in an animal body — and therefore the engagements of our material senses are also changing. Anything which changes is called temporary, or asat. We should know that beyond these temporary senses are our permanent senses, which are now covered by the material body. The permanent senses, being contaminated by matter, are not acting properly. Devotional service therefore involves freeing the senses from this contamination. When the contamination is completely removed and the senses act in the purity of unalloyed Kṛṣṇa consciousness, we have reached sad-indriya, or eternal sensory activities. Eternal sensory activities are called devotional service, whereas temporary sensory activities are called sense gratification. Unless one becomes tired of material sense gratification, there is no opportunity to hear transcendental messages from a person like Kapila. Devahūti expressed that she was tired. Now that her husband had left home, she wanted to get relief by hearing the instructions of Lord Kapila.

ПОЯСНЕННЯ: Тут треба звернути увагу на слова асад-індрійа-таршан̣а̄т. Асат означає «тимчасові, нетривкі», а індрійа означає «чуття». Отже, асад-індрійа-таршан̣а̄т означає «від турбот, яких завдають тимчасово проявлені чуття матеріального тіла». У своїй еволюції ми проходимо через різні типи матеріальних тіл, іноді народжуючись у тілі людини, а іноді    —    в тілі тварини. Тому діяльність наших чуттів також змінюється. Все, що змінюється, називають тимчасовим, асат. Треба збагнути, що під покровом цих тимчасових чуттів матеріального тіла приховані наші вічні чуття. Зараз наші вічні чуття осквернені матерією і тому не діють, як слід. Віддане служіння очищує чуття від цієї скверни. Коли ми повністю позбулися скверни і наші чуття діють у чистоті неподільної свідомості Крішни, ми віднайшли свої сад-індрійа, тобто досягнули рівня вічної діяльності чуттів. Поки людині не набридло задовольняти матеріальні чуття, вона не матиме змоги почути трансцендентне послання від такої особи, як Капіла. Девахуті зізналася, що вона стомилася служити чуттям. Тепер, коли її чоловік покинув дім, вона хотіла знайти вмиротворення за допомогою настанов Господа Капіли.