Skip to main content

Text 30

30

Devanagari

Деванагарі

तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे ।
सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात् ॥ ३० ॥

Text

Текст

tad etan me vijānīhi
yathāhaṁ manda-dhīr hare
sukhaṁ buddhyeya durbodhaṁ
yoṣā bhavad-anugrahāt
тад етан ме віджа̄ніхі
йатга̄хам̇ манда-дгір харе
сукгам̇ буддгйейа дурбодгам̇
йоша̄ бгавад-ануґраха̄т

Synonyms

Послівний переклад

tat etat — that same; me — to me; vijānīhi — please explain; yathā — so that; aham — I; manda — slow; dhīḥ — whose intelligence; hare — O my Lord; sukham — easily; buddhyeya — may understand; durbodham — very difficult to understand; yoṣā — a woman; bhavat-anugrahāt — by Your grace.

тат етат  —  те саме; ме  —  мені; віджа̄ніхі  —  поясни, будь ласка; йатга̄  —  щоб; ахам  —  я; манда  —  повільний; дгіх̣  —  чий інтелект; харе  —  Господи; сукгам  —  легко; буддгйейа  —  могла зрозуміти; дурбодгам  —  те, що важко зрозуміти; йоша̄  —  жінка; бгават-ануґраха̄т  —  з Твоєї милості.

Translation

Переклад

My dear son, Kapila, after all, I am a woman. It is very difficult for me to understand the Absolute Truth because my intelligence is not very great. But if You will kindly explain it to me, even though I am not very intelligent, I can understand it and thereby feel transcendental happiness.

Мій синку, Капіло, врешті-решт я лише жінка. Мені дуже важко зрозуміти Абсолютну Істину, бо мій інтелект не такий гострий. Але якщо Ти милостиво даси мені докладне пояснення, то навіть зі своїм слабким розумом я зможу пізнати Істину і відчути трансцендентне щастя.

Purport

Коментар

Knowledge of the Absolute Truth is not very easily understood by ordinary, less intelligent men; but if the spiritual master is kind enough to the disciple, however unintelligent the disciple may be, then by the divine grace of the spiritual master everything is revealed. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura therefore says, yasya prasādād, by the mercy of the spiritual master, the mercy of the Supreme Personality of Godhead, bhagavat-prasādaḥ, is revealed. Devahūti requested her great son to be merciful towards her because she was a less intelligent woman and also His mother. By the grace of Kapiladeva it was quite possible for her to understand the Absolute Truth, even though the subject matter is very difficult for ordinary persons, especially women.

ПОЯСНЕННЯ: Абсолютну Істину нелегко збагнути звичайним людям з їхнім слабким інтелектом, але якщо духовний вчитель являє учню милість, хоч би яким нетямущим той був, з божественної ласки духовного вчителя йому все відкривається. Тому Вішванатга Чакраварті Тгакура каже: йасйа праса̄да̄д    —    з милості духовного вчителя людина здобуває милість Верховного Бога-Особи (бгаґавад-праса̄дах̣). Девахуті попрохала свого великого сина дарувати їй милість, тому що вона нетямуща жінка, а також Його матір. З милості Капіладеви вона могла без перешкод пізнати Абсолютну Істину, хоча для звичайних людей, а надто для жінок, цей предмет вкрай складний.