Skip to main content

Text 27

27

Devanagari

Деванагарі

अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलै: ।
कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवता: ॥ २७ ॥

Text

Текст

aho pāpacyamānānāṁ
niraye svair amaṅgalaiḥ
kālena bhūyasā nūnaṁ
prasīdantīha devatāḥ
ахо па̄пачйама̄на̄на̄м̇
нірайе сваір аман̇ґалаіх̣
ка̄лена бгӯйаса̄ нӯнам̇
прасідантіха девата̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

aho — oh; pāpacyamānānām — with those being much afflicted; niraye — in the hellish material entanglement; svaiḥ — their own; amaṅgalaiḥ — by misdeeds; kālena bhūyasā — after a long time; nūnam — indeed; prasīdanti — they are pleased; iha — in this world; devatāḥ — the demigods.

ахо  —  о; па̄пачйама̄на̄на̄м  —  тими, хто потерпає від дошкульних мук; нірайе  —  в схожому на пекло матеріальному полоні; сваіх̣  —  своїми; аман̇ґалаіх̣  —  лихими вчинками; ка̄лена бгӯйаса̄  —  через тривалий час; нӯнам  —  справді; прасіı̄данті  —  задоволені; іха  —  в цьому світі; девата̄х̣  —  півбоги.

Translation

Переклад

Kardama Muni said: Oh, after a long time the demigods of this universe have become pleased with the suffering souls who are in material entanglement because of their own misdeeds.

Кардама Муні сказав: Ох, нарешті, за такий довгий час півбоги цього всесвіту зглянулися над стражденними душами, які через свої лихі вчинки потерпають у матеріальному полоні.

Purport

Коментар

This material world is a place for suffering, which is due to the misdeeds of the inhabitants, the conditioned souls themselves. The sufferings are not extraneously imposed upon them; rather, the conditioned souls create their own suffering by their own acts. In the forest, fire takes place automatically. It is not that someone has to go there and set a fire; because of friction among various trees, fire occurs automatically. When there is too much heat from the forest fire of this material world, the demigods, including Brahmā himself, being harassed, approach the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, and appeal to Him to alleviate the condition. Then the Supreme Personality of Godhead descends. In other words, when the demigods become distressed by the sufferings of the conditioned souls, they approach the Lord to remedy the suffering, and the Personality of Godhead descends. When the Lord descends, all the demigods become enlivened. Therefore Kardama Muni said, “After many, many years of human suffering, all the demigods are now satisfied because Kapiladeva, the incarnation of Godhead, has appeared.”

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальний світ призначений для страждання, і причина цих страждань    —    лихі вчинки самих жителів цього світу, зумовлених душ. Ніхто сторонній не примушує їх страждати, свої страждання зумовлені душі створюють самі своїми діями. Лісова пожежа займається сама собою. Нікому не треба йти до лісу й підпалювати його, вогонь спалахує сам собою від тертя між деревами. Коли лісова пожежа життя в матеріальному світі починає занадто сильно обпікати, півбоги на чолі з самим Брахмою, потерпаючи від цього полум’я, звертаються до Верховного Господа, Верховного Бога-Особи, і благають Його полегшити їхнє становище. Тоді Верховний Бог-Особа сходить у цей світ. Іншими словами, коли страждання зумовлених душ сильно турбують півбогів, вони звертаються до Господа і прохають Його врятувати живих істот від страждання. Тоді Бог-Особа сходить у цей світ і всі півбоги відчувають захват. Тому Кардама Муні каже: «Після багатьох років людського страждання, півбоги змилувалися, тому що нарешті з’явився Капіладева, втілення Бога».