Skip to main content

Text 11

11

Devanagari

Деванагарі

सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम् ।
प्रहृष्यमाणैरसुभि: कर्दमं चेदमभ्यधात् ॥ ११ ॥

Text

Текст

sabhājayan viśuddhena
cetasā tac-cikīrṣitam
prahṛṣyamāṇair asubhiḥ
kardamaṁ cedam abhyadhāt
сабга̄джайан віш́уддгена
четаса̄ тач-чікіршітам
прахр̣шйама̄н̣аір асубгіх̣
кардамам̇ чедам абгйадга̄т

Synonyms

Послівний переклад

sabhājayan — worshiping; viśuddhena — pure; cetasā — with a heart; tat — of the Supreme Personality of Godhead; cikīrṣitam — the intended activities; prahṛṣyamāṇaiḥ — gladdened; asubhiḥ — with senses; kardamam — to Kardama Muni; ca — and Devahūti; idam — this; abhyadhāt — spoke.

сабга̄джайан  —  поклоняючись; віш́уддгена  —  чистим; четаса̄  —  із серцем; тат  —  Верховного Бога-Особи; чікіршітам  —  задумані діяння; прахр̣шйама̄н̣аіх̣  —  втішеними; асубгіх̣  —  чуттями; кардамам  —  Кардамі Муні; ча  —  і Девахуті; ідам  —  це; абгйадга̄т  —  сказав.

Translation

Переклад

After worshiping the Supreme Lord with gladdened senses and a pure heart for His intended activities as an incarnation, Brahmā spoke as follows to Kardama and Devahūti.

Брахма, всі чуття якого сповнила радість, із чистим серцем віддав шану Верховному Господу й підніс хвалу Його діянням, що їх Господь задумав звершити в цьому втіленні. Після того Брахма звернувся до Кардами й Девахуті.

Purport

Коментар

As explained in Bhagavad-gītā, Fourth Chapter, anyone who understands the transcendental activities, the appearance and the disappearance of the Supreme Personality of Godhead is to be considered liberated. Brahmā is therefore a liberated soul. Although he is in charge of this material world, he is not exactly like the common living entity. Since he is liberated from the majority of the follies of the common living entities, he was in knowledge of the appearance of the Supreme Personality of Godhead, and he therefore worshiped the Lord’s activities, and with a glad heart he also praised Kardama Muni because the Supreme Personality of Godhead, as Kapila, had appeared as his son. One who can become the father of the Supreme Personality of Godhead is certainly a great devotee. There is a verse spoken by a brāhmaṇa in which he says that he does not know what the Vedas and what the Purāṇas are, but while others might be interested in the Vedas or Purāṇas, he is interested in Nanda Mahārāja, who appeared as the father of Kṛṣṇa. The brāhmaṇa wanted to worship Nanda Mahārāja because the Supreme Personality of Godhead, as a child, crawled in the yard of his house. These are some of the good sentiments of devotees. If a recognized devotee brings forth the Supreme Personality of Godhead as his son, how he should be praised! Therefore Brahmā not only worshiped the incarnation of Godhead Kapila but also praised His so-called father, Kardama Muni.

ПОЯСНЕННЯ: Як пояснено в четвертій главі «Бгаґавад-ґіти», кожного, хто збагнув трансцендентні діяння, появу і зникнення Верховного Бога-Особи, слід вважати за звільненого. Отже, Брахма    —    звільнена душа. Хоча він керує матеріальним світом, він не стоїть на одному рівні зі звичайними живими істотами. Він вільний від більшості вад звичайних живих істот і тому розуміє природу появи Верховного Бога-Особи. Отож він підніс хвалу діянням Господа, а також з радістю в серці прославив Кардаму Муні за те, що Верховний Бог-Особа в образі Капіли з’явився як його син. Той, хто зумів стати батьком Верховного Бога-Особи, безперечно, великий відданий. Є один вірш, який склав колись певний брахмана і в якому він каже: «Я не знаю, що таке Веди й Пурани. Нехай ними цікавляться інші, а я буду поклонятися Нанді Махараджі, що став батьком Крішни». Цей брахмана сказав, що його більше цікавить поклоніння Нанді Махараджі, бо на його подвір’ї Верховний Бог-Особа повзає, наче дитина. Такі ніжні почуття виникають у серці відданих. Якщо істинний відданий зумів привабити Верховного Бога-Особу і Господь з’являється як його син, то такого відданого треба прославляти до небес! Тому Брахма не тільки вшанував втілення Бога, Капілу, але також підніс хвалу Його так званому батьку, Кардамі Муні.