Skip to main content

Text 50

50

Devanagari

Деванагарі

लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया ।
उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनै: ॥ ५० ॥

Text

Текст

likhanty adho-mukhī bhūmiṁ
padā nakha-maṇi-śriyā
uvāca lalitāṁ vācaṁ
nirudhyāśru-kalāṁ śanaiḥ
лікгантй адго-мукгі бгӯмім̇
пада̄ накга-ман̣і-ш́рійа̄
ува̄ча лаліта̄м̇ ва̄чам̇
нірудгйа̄ш́ру-кала̄м̇ ш́анаіх̣

Synonyms

Послівний переклад

likhantī — scratching; adhaḥ-mukhī — her head bent down; bhūmim — the ground; padā — with her foot; nakha — nails; maṇi — gemlike; śriyā — with radiant; uvāca — she spoke; lalitām — charming; vācam — accents; nirudhya — suppressing; aśru-kalām — tears; śanaiḥ — slowly.

лікганті  —  шкребучи; адгах̣-мукгі  —  похнюплена; бгӯмім  —  землю; пада̄  —  ногою; накга  —  нігтями; ман̣і  —  схожими на самоцвіти; ш́рійа̄  —  блискучими; ува̄ча  —  сказала; лаліта̄м  —  чарівливу; ва̄чам  —  мову; нірудгйа  —  стримуючи; аш́ру-кала̄м  —  сльози; ш́анаіх̣  —  повільно.

Translation

Переклад

She stood and scratched the ground with her foot, which was radiant with the luster of her gemlike nails. Her head bent down, she spoke in slow yet charming accents, suppressing her tears.

Девахуті стояла, малюючи на землі якісь візерунки ногою, на якій виблискували схожі на діаманти нігті. Похиливши голову й стримуючи сльози, вона повільно заговорила чарівливим голосом.

Purport

Коментар

Devahūti was so beautiful that her toenails appeared just like pearls, and as she scratched the ground it appeared as if pearls had been thrown on the ground. When a woman scratches the ground with her foot, it is a sign that her mind is very disturbed. These signs were sometimes exhibited by the gopīs before Kṛṣṇa. When the gopīs came in the dead of night and Kṛṣṇa asked them to return to their homes, the gopīs also scratched the ground like this because their minds were very disturbed.

ПОЯСНЕННЯ: Девахуті була така прекрасна, що навіть нігті на її ногах скидалися на перлини, і коли вона водила ногою по землі, здавалося, що хтось розсипав перлини. Коли жінка малює пальцями ноги візерунки на землі, це показує, що її розум дуже стурбований. Іноді ці ознаки стурбованості проявляли ґопі, стоячи перед Крішною. Коли ґопі прийшли глухої ночі до Крішни, а Він попрохав їх повертатися додому, ґопі від хвилювання стали так само водити по землі пальцями ніг.