Skip to main content

Text 50

Sloka 50

Devanagari

Dévanágarí

लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया ।
उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनै: ॥ ५० ॥

Text

Verš

likhanty adho-mukhī bhūmiṁ
padā nakha-maṇi-śriyā
uvāca lalitāṁ vācaṁ
nirudhyāśru-kalāṁ śanaiḥ
likhanty adho-mukhī bhūmiṁ
padā nakha-maṇi-śriyā
uvāca lalitāṁ vācaṁ
nirudhyāśru-kalāṁ śanaiḥ

Synonyms

Synonyma

likhantī — scratching; adhaḥ-mukhī — her head bent down; bhūmim — the ground; padā — with her foot; nakha — nails; maṇi — gemlike; śriyā — with radiant; uvāca — she spoke; lalitām — charming; vācam — accents; nirudhya — suppressing; aśru-kalām — tears; śanaiḥ — slowly.

likhantī — rýpající; adhaḥ-mukhī — se skloněnou hlavou; bhūmim — do země; padā — nohou; nakha — nehty; maṇi — podobné perlám; śriyā — zářícími; uvāca — promluvila; lalitām — okouzlující; vācam — způsob řeči; nirudhya — potlačující; aśru-kalām — slzy; śanaiḥ — pomalu.

Translation

Překlad

She stood and scratched the ground with her foot, which was radiant with the luster of her gemlike nails. Her head bent down, she spoke in slow yet charming accents, suppressing her tears.

Stála a rýpala do země nohou zářící leskem jejích nehtů, které se podobaly perlám. Se skloněnou hlavou potlačovala slzy a okouzlujícím hlasem pomalu promluvila.

Purport

Význam

Devahūti was so beautiful that her toenails appeared just like pearls, and as she scratched the ground it appeared as if pearls had been thrown on the ground. When a woman scratches the ground with her foot, it is a sign that her mind is very disturbed. These signs were sometimes exhibited by the gopīs before Kṛṣṇa. When the gopīs came in the dead of night and Kṛṣṇa asked them to return to their homes, the gopīs also scratched the ground like this because their minds were very disturbed.

Devahūti byla tak krásná, že její nehty na nohách vypadaly jako perly, a když jimi rýpala do země, bylo to, jako kdyby se perly rozkutálely po zemi. Když žena rýpe nohou do země, je to známkou velice zneklidněné mysli. Tyto známky občas projevovaly gopī před Kṛṣṇou. Když za Ním přišly uprostřed noci a Kṛṣṇa jim řekl, aby se vrátily domů, gopī také takto rýpaly do země, protože jejich mysli byly velice zneklidněné.