Skip to main content

Text 21

21

Devanagari

Деванагарі

मैत्रेय उवाच
स उग्रधन्वन्नियदेवाबभाषे
आसीच्च तूष्णीमरविन्दनाभम् ।
धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन
मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या: ॥ २१ ॥

Text

Текст

maitreya uvāca
sa ugra-dhanvann iyad evābabhāṣe
āsīc ca tūṣṇīm aravinda-nābham
dhiyopagṛhṇan smita-śobhitena
mukhena ceto lulubhe devahūtyāḥ
маітрейа ува̄ча
са уґра-дганванн ійад ева̄бабга̄ше
а̄січ ча тӯшн̣ім аравінда-на̄бгам
дгійопаґр̣хн̣ан сміта-ш́обгітена
мукгена чето лулубге девахӯтйа̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

maitreyaḥ — the great sage Maitreya; uvāca — said; saḥ — he (Kardama); ugra-dhanvan — O great warrior Vidura; iyat — this much; eva — only; ābabhāṣe — spoke; āsīt — became; ca — and; tūṣṇīm — silent; aravinda-nābham — Lord Viṣṇu (whose navel is adorned by a lotus); dhiyā — by thought; upagṛhṇan — seizing; smita-śobhitena — beautified by his smile; mukhena — by his face; cetaḥ — the mind; lulubhe — was captivated; devahūtyāḥ — of Devahūti.

маітрейах̣  —  великий мудрець Майтрея; ува̄ча  —  сказав; сах̣  —  він (Кардама Муні); уґра-дганван  —  о великий воїне, Відуро; ійат  —  стільки; ева  —  лише; а̄бабга̄ше  —  сказав; а̄сіт  —  став; ча  —  і; тӯшн̣ім  —  мовчазний; аравінда-на̄бгам  —  Господа Вішну (чий пуп прикрашає лотос); дгійа̄  —  думкою; упаґр̣хн̣ан  —  обійнявши; сміта-ш́обгітена  —  прикрашеним усміхом; мукгена  —  обличчям; четах̣  —  розум; лулубге  —  зачарований; девахӯтйа̄х̣  —  Девахуті.

Translation

Переклад

Śrī Maitreya said: O great warrior Vidura, the sage Kardama said this much only and then became silent, thinking of his worshipable Lord Viṣṇu, who has a lotus on His navel. As he silently smiled, his face captured the mind of Devahūti, who began to meditate upon the great sage.

Шрі Майтрея сказав: О великий воїне, Відуро, промовивши це, мудрець Кардама замовк, думаючи про своє Божество, Господа Вішну, з чийого пупка виростає лотос. Він сидів і мовчав, а його усміхнене обличчя причарувало розум Девахуті, що поринула в думки про великого мудреця.

Purport

Коментар

It appears that Kardama Muni was fully absorbed in Kṛṣṇa consciousness because as soon as he became silent, he at once began to think of Lord Viṣṇu. That is the way of Kṛṣṇa consciousness. Pure devotees are so absorbed in thought of Kṛṣṇa that they have no other engagement; although they may seem to think or act otherwise, they are always thinking of Kṛṣṇa. The smile of such a Kṛṣṇa conscious person is so attractive that simply by smiling he wins so many admirers, disciples and followers.

ПОЯСНЕННЯ: Схоже, що Кардама Муні був повністю занурений у свідомість Крішни, тому що, припинивши свою мову, він одразу поринув у думки про Господа Вішну. В цьому полягає суть свідомості Крішни. Чисті віддані так заглиблені в думки про Крішну, що не знають нічого іншого. Навіть коли здається, що вони думають про щось інше і роблять щось стороннє, вони завжди занурені в думки про Крішну. Усмішка такої заглибленої в свідомість Крішни особи настільки приваблива, що самою нею він завойовує численних шанувальників, учнів і послідовників.