Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

अहं त्वाश‍ृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् ।
अतस्त्वमुपकुर्वाण: प्रत्तां प्रतिगृहाण मे ॥ १४ ॥

Text

Verš

ahaṁ tvāśṛṇavaṁ vidvan
vivāhārthaṁ samudyatam
atas tvam upakurvāṇaḥ
prattāṁ pratigṛhāṇa me
ahaṁ tvāśṛṇavaṁ vidvan
vivāhārthaṁ samudyatam
atas tvam upakurvāṇaḥ
prattāṁ pratigṛhāṇa me

Synonyms

Synonyma

aham — I; tvā — you; aśṛṇavam — heard; vidvan — O wise man; vivāha-artham — for the sake of marriage; samudyatam — prepared; ataḥ — hence; tvam — you; upakurvāṇaḥ — not taken a vow of perpetual celibacy; prattām — offered; pratigṛhāṇa — please accept; me — of me.

aham — já; tvā — ty; aśṛṇavam — slyšel jsem; vidvan — ó moudrý muži; vivāha-artham — na sňatek; samudyatam — připravený; ataḥ — proto; tvam — ty; upakurvāṇaḥ — nesložil slib trvalého celibátu; prattām — nabídnutou; pratigṛhāṇa — prosím přijmi; me — ode mne.

Translation

Překlad

Svāyambhuva Manu continued: O wise man, I heard that you were prepared to marry. Please accept her hand, which is being offered to you by me, since you have not taken a vow of perpetual celibacy.

Svāyambhuva Manu pokračoval: Ó moudrý muži, slyšel jsem, že se chceš oženit. Prosím, přijmi její ruku, kterou ti nabízím, neboť jsi nesložil slib trvalého celibátu.

Purport

Význam

The principle of brahmacarya is celibacy. There are two kinds of brahmacārīs. One is called naiṣṭhika-brahmacārī, which means one who takes a vow of celibacy for his whole life, whereas the other, the upakurvāṇa-brahmacārī, is a brahmacārī who takes the vow of celibacy up to a certain age. For example, he may take the vow to remain celibate up to twenty-five years of age; then, with the permission of his spiritual master, he enters married life. Brahmacarya is student life, the beginning of life in the spiritual orders, and the principle of brahmacarya is celibacy. Only a householder can indulge in sense gratification or sex life, not a brahmacārī. Svāyambhuva Manu requested Kardama Muni to accept his daughter, since Kardama had not taken the vow of naiṣṭhika-brahmacarya. He was willing to marry, and the suitable daughter of a high royal family was presented.

Základem brahmacaryi je celibát. Existují dva druhy brahmacārīnů. Jeden se nazývá naiṣṭhika-brahmacārī, což označuje toho, kdo složil slib celibátu na celý život, ale druhý, upakurvāṇa-brahmacārī, je brahmacārī, který slíbil dodržovat celibát do určitého věku. Může například slíbit, že bude zachovávat celibát do dvaceti pěti let, a potom smí se svolením svého duchovního mistra vstoupit do manželského života. Brahmacarya je studentský život, první duchovní stav, a jejím základem je celibát. Smyslový požitek v podobě pohlavního života může mít jedině hospodář, nikoliv brahmacārī. Svāyambhuva Manu žádal Kardamu Muniho, aby přijal jeho dceru, neboť Kardama nesložil slib naiṣṭhika-brahmacaryi. Chtěl se oženit a za vhodnou partnerku mu byla nabídnuta dcera z vysoké královské rodiny.