Skip to main content

Text 12

12

Devanagari

Деванагарі

उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते ।
अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुन: ॥ १२ ॥

Text

Текст

udyatasya hi kāmasya
prativādo na śasyate
api nirmukta-saṅgasya
kāma-raktasya kiṁ punaḥ
удйатасйа хі ка̄масйа
пратіва̄до на ш́асйате
апі нірмукта-сан̇ґасйа
ка̄ма-рактасйа кім̇ пунах̣

Synonyms

Послівний переклад

udyatasya — which has come of itself; hi — in fact; kāmasya — of material desire; prativādaḥ — the denial; na — not; śasyate — to be praised; api — even; nirmukta — of one who is free; saṅgasya — from attachment; kāma — to sensual pleasures; raktasya — of one addicted; kim punaḥ — how much less.

удйатасйа  —  що приходить саме собою; хі  —  насправді; ка̄масйа  —  матеріального бажання; пратіва̄дах̣  —  відмова; на  —  не; ш́асйате  —  схвалюють; апі  —  навіть; нірмукта  —  вільного; сан̇ґасйа  —  від прив’язаностей; ка̄ма  —  до чуттєвих насолод; рактасйа  —  прив’язаного; кім пунах̣  —  і поготів.

Translation

Переклад

To deny an offering that has come of itself is not commendable even for one absolutely free from all attachment, much less one addicted to sensual pleasure.

Відмовлятися від того, що приходить само собою, не радять навіть тому, хто цілковито вільний від усіх прив’язаностей, що вже казати про того, хто прив’язаний до чуттєвих насолод.

Purport

Коментар

In material life everyone is desirous of sense gratification; therefore, a person who gets an object of sense gratification without endeavor should not refuse to accept it. Kardama Muni was not meant for sense gratification, yet he aspired to marry and prayed to the Lord for a suitable wife. This was known to Svāyambhuva Manu. He indirectly convinced Kardama Muni: “You desire a suitable wife like my daughter, and she is now present before you. You should not reject the fulfillment of your prayer; you should accept my daughter.”

ПОЯСНЕННЯ: У матеріальному житті всі прагнуть задовольняти чуття. Тому людина, яка дістає об’єкт чуттєвої насолоди без жодних зусиль з її боку, не повинна відмовлятися від нього. Кардама Муні не прагнув задовольняти чуття, але він хотів одружитися й молив Господа дарувати йому гідну дружину. Сваямбгува Ману знав про це і тому давав зрозуміти Кардамі Муні: «Ти бажаєш гідну дружину, таку, як моя дочка, і ось вона перед тобою. Ти повинен прийняти її, ти не маєш права відмовлятися від того, про що ти молився».