Skip to main content

Text 39

Text 39

Devanagari

Devanagari

विससर्ज तनुं तां वैज्योत्‍स्‍नां कान्तिमतीं प्रियाम् ।
त एव चाददु: प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमा: ॥ ३९ ॥

Text

Texto

visasarja tanuṁ tāṁ vai
jyotsnāṁ kāntimatīṁ priyām
ta eva cādaduḥ prītyā
viśvāvasu-purogamāḥ
visasarja tanuṁ tāṁ vai
jyotsnāṁ kāntimatīṁ priyām
ta eva cādaduḥ prītyā
viśvāvasu-purogamāḥ

Synonyms

Palabra por palabra

visasarja — gave up; tanum — form; tām — that; vai — in fact; jyotsnām — moonlight; kānti-matīm — shining; priyām — beloved; te — the Gandharvas; eva — certainly; ca — and; ādaduḥ — took possession; prītyā — gladly; viśvāvasu-puraḥ-gamāḥ — headed by Viśvāvasu.

visasarja — abandonó; tanum — forma; tām — esa; vai — de hecho; jyotsnām — luz de la luna; kānti-matīm — brillante; priyām — querida; te — los gandharvas; eva — ciertamente; ca — y; ādaduḥ — se apoderaron; prītyā — alegremente; viśvāvasu-puraḥ-gamāḥ — encabezados por Viśvāvasu.

Translation

Traducción

After that, Brahmā gave up that shining and beloved form of moonlight. Viśvāvasu and other Gandharvas gladly took possession of it.

A continuación, Brahmā abandonó aquella querida y brillante forma de la luz de la luna. Viśvāvasu y otros gandharvas se apoderaron alegremente de ella.