Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां
प्रमदाकृतिम् ।
अभिसम्भाव्य विश्रम्भात्पर्यपृच्छन् कुमेधस: ॥ ३३ ॥

Text

Verš

vitarkayanto bahudhā
tāṁ sandhyāṁ pramadākṛtim
abhisambhāvya viśrambhāt
paryapṛcchan kumedhasaḥ
vitarkayanto bahudhā
tāṁ sandhyāṁ pramadākṛtim
abhisambhāvya viśrambhāt
paryapṛcchan kumedhasaḥ

Synonyms

Synonyma

vitarkayantaḥ — indulging in speculations; bahudhā — various kinds; tām — her; sandhyām — the evening twilight; pramadā — a young woman; ākṛtim — in the form of; abhisambhāvya — treating with great respect; viśrambhāt — fondly; paryapṛcchan — questioned; ku-medhasaḥ — wicked-minded.

vitarkayantaḥ — vytvářející dohady; bahudhā — různého druhu; tām — jí; sandhyām — večerní soumrak; pramadā — mladá žena; ākṛtim — v takové podobě; abhisambhāvya — chovali se s velkou úctou; viśrambhāt — zamilovaně; paryapṛcchan — se zeptali; ku-medhasaḥ — s hříšnými myšlenkami.

Translation

Překlad

Indulging in various speculations about the evening twilight, which appeared to them endowed with the form of a young woman, the wicked-minded asuras treated her with respect and fondly spoke to her as follows.

Asurové vytvářeli různé dohady o večerním soumraku, který měl v jejich očích podobu mladé ženy, s hříšnými myšlenkami jí prokazovali úctu a zamilovaně k ní promluvili.