Skip to main content

Text 4

4

Devanagari

Деванагарі

स मुहूर्तमभूत्तूष्णीं कृष्णाङ्‌घ्रि सुधया भृशम् ।
तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्न: साधु निर्वृत: ॥ ४ ॥

Text

Текст

sa muhūrtam abhūt tūṣṇīṁ
kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam
tīvreṇa bhakti-yogena
nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ
са мухӯртам абгӯт тӯшн̣ім̇
кр̣шн̣а̄н̇ґгрі-судгайа̄ бгр̣ш́ам
тіврен̣а бгакті-йоґена
німаґнах̣ са̄дгу нірвр̣тах̣

Synonyms

Послівний переклад

saḥ — Uddhava; muhūrtam — for a moment; abhūt — became; tūṣṇīm — dead silent; kṛṣṇa-aṅghri — the lotus feet of the Lord; sudhayā — by the nectar; bhṛśam — well matured; tīvreṇa — by very strong; bhakti-yogena — devotional service; nimagnaḥ — absorbed in; sādhu — good; nirvṛtaḥ — fully in love.

сах̣  —  Уддгава; мухӯртам  —  якийсь час; абгӯт  —  став; тӯшн̣ім  —  мовчазний; кр̣шн̣а-ан̇ґгрі  —  лотосові стопи Господа; судгайа̄  —  нектаром; бгр̣ш́ам  —  зрілим; тіврен̣а  —  дуже сильним; бгакті-йоґена  —  відданим служінням; німаґнах̣  —  занурений; са̄дгу  —  доброчесний; нірвр̣тах̣  —  охоплений любов’ю.

Translation

Переклад

For a moment he remained dead silent, and his body did not move. He became absorbed in the nectar of remembering the Lord’s lotus feet in devotional ecstasy, and he appeared to be going increasingly deeper into that ecstasy.

Якийсь час він мовчав, непорушно заціпенівши. Він занурився в нектар спогадів про лотосові стопи Господа, і було видно, що він дедалі глибше поринає в екстаз відданості.

Purport

Коментар

On the inquiry by Vidura about Kṛṣṇa, Uddhava appeared to be awakened from slumber. He appeared to regret that he had forgotten the lotus feet of the Lord. Thus he again remembered the lotus feet of the Lord and remembered all his transcendental loving service unto Him, and by so doing he felt the same ecstasy that he used to feel in the presence of the Lord. Because the Lord is absolute, there is no difference between His remembrance and His personal presence. Thus Uddhava remained completely silent for a moment, but then he appeared to be going deeper and deeper into ecstasy. Feelings of ecstasy are displayed by highly advanced devotees of the Lord. There are eight kinds of transcendental changes in the body — tears, shivering of the body, perspiration, restlessness, throbbing, choking of the throat, etc. — and all were manifested by Uddhava in the presence of Vidura.

ПОЯСНЕННЯ: Коли Відура запитав про Крішну, Уддгава немов прокинувся віді сну. Здавалось, він шкодує, що якийсь час не думав про лотосові стопи Господа. Він одразу ж занурився у спогади про лотосові стопи Господа Крішни, і йому на пам’ять прийшли згадки про все його трансцендентне любовне служіння Господу. Від цих спогадів він відчув такий самий екстаз, який він відчував у присутності Самого Господа. Господь абсолютний, і тому між згадками про Нього і Його особистою присутністю немає ніякої різниці. Отож Уддгава на якийсь час занімів, а тоді впав в екстаз, що, як було видно, ставав дедалі сильніший. Почуття екстазу проявляються тільки в Господніх відданих, які перебувають на високому рівні служіння. Існує вісім різновидів трансцендентних змін у тілі: сльози, дрож, піт, збудження, серцебиття, переривчастий подих і таке інше. Відура побачив в Уддгави всі ці ознаки.