Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

को वा अमुष्याङ्‌घ्रि सरोजरेणुं
विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिघ्रन् ।
यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमे-
र्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार ॥ १८ ॥

Text

Verš

ko vā amuṣyāṅghri-saroja-reṇuṁ
vismartum īśīta pumān vijighran
yo visphurad-bhrū-viṭapena bhūmer
bhāraṁ kṛtāntena tiraścakāra
ko vā amuṣyāṅghri-saroja-reṇuṁ
vismartum īśīta pumān vijighran
yo visphurad-bhrū-viṭapena bhūmer
bhāraṁ kṛtāntena tiraścakāra

Synonyms

Synonyma

kaḥ — who else; — either; amuṣya — the Lord’s; aṅghri — feet; saroja-reṇum — dust of the lotus; vismartum — to forget; īśīta — may be able; pumān — person; vijighran — smelling; yaḥ — one who; visphurat — expanding; bhrū-viṭapena — by the leaves of the eyebrows; bhūmeḥ — of the earth; bhāram — burden; kṛta-antena — by deathblows; tiraścakāra — executed.

kaḥ — kdo jiný; — nebo; amuṣya — Pánovy; aṅghri — nohy; saroja-reṇum — prach z lotosu; vismartum — zapomenout; īśīta — může; pumān — člověk; vijighran — ucítil; yaḥ — ten, kdo; visphurat — protahující; bhrū-viṭapena — lístky obočí; bhūmeḥ — Země; bhāram — zátěž; kṛta-antena — smrtelnými údery; tiraścakāra — vykonal.

Translation

Překlad

Who, after smelling the dust of His lotus feet even once, could ever forget it? Simply by expanding the leaves of His eyebrows, Kṛṣṇa has given the deathblow to those who were burdening the earth.

Kdo by mohl zapomenout na prach z Jeho lotosových nohou, byť by ho ucítil jen jedinkrát? Pouhým protažením Svého obočí Kṛṣṇa zasazoval smrtelné údery těm, kteří zatěžovali Zemi.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa cannot be accepted as one of the human beings, even though He played the role of an obedient son. His actions were so extraordinary that by the simple raising of His eyebrows He could deliver deathblows to those who were burdening the earth.

Pána Kṛṣṇu nelze pokládat za obyčejného člověka, přestože hrál roli poslušného syna. Jeho jednání bylo mimořádné, neboť pouhým pozvednutím obočí dokázal zasadit smrtelné rány těm, kteří zatěžovali Zemi.