Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

चुक्रोश विमना वार्धिरुदूर्मि: क्षुभितोदर: ।
सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभु: शुष्कपङ्कजा: ॥ ७ ॥

Text

Verš

cukrośa vimanā vārdhir
udūrmiḥ kṣubhitodaraḥ
sodapānāś ca saritaś
cukṣubhuḥ śuṣka-paṅkajāḥ
cukrośa vimanā vārdhir
udūrmiḥ kṣubhitodaraḥ
sodapānāś ca saritaś
cukṣubhuḥ śuṣka-paṅkajāḥ

Synonyms

Synonyma

cukrośa — wailed aloud; vimanāḥ — stricken with sorrow; vārdhiḥ — the ocean; udūrmiḥ — high waves; kṣubhita — agitated; udaraḥ — the creatures inside; sa-udapānāḥ — with the drinking water of the lakes and the wells; ca — and; saritaḥ — the rivers; cukṣubhuḥ — were agitated; śuṣka — withered; paṅkajāḥ — lotus flowers.

cukrośa — hlasitě kvílel; vimanāḥ — přemožen smutkem; vārdhiḥ — oceán; udūrmiḥ — vysoké vlny; kṣubhita — vzrušené; udaraḥ — bytosti žijící v něm; sa-udapānāḥ — s pitnou vodou v jezerech a studnách; ca — a; saritaḥ — řeky; cukṣubhuḥ — byly rozbouřené; śuṣka — vadly; paṅkajāḥ — lotosové květy.

Translation

Překlad

The ocean with its high waves wailed aloud as if stricken with sorrow, and there was a commotion among the creatures inhabiting the ocean. The rivers and lakes were also agitated, and lotuses withered.

Oceán s vysokými vlnami hlasitě kvílel, jako by jej přemohl smutek, a mezi jeho obyvateli nastal veliký rozruch. I řeky a jezera byly rozbouřené a lotosy vadly.