Skip to main content

Text 8

8

Devanagari

Деванагарі

यस्य वाचा प्रजा: सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिता: ।
हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नम: ॥ ८ ॥

Text

Текст

yasya vācā prajāḥ sarvā
gāvas tantyeva yantritāḥ
haranti balim āyattās
tasmai mukhyāya te namaḥ
йасйа ва̄ча̄ праджа̄х̣ сарва̄
ґа̄вас тантйева йантріта̄х̣
харанті балім а̄йатта̄с
тасмаі мукгйа̄йа те намах̣

Synonyms

Послівний переклад

yasya — of whom; vācā — by the Vedic directions; prajāḥ — living entities; sarvāḥ — all; gāvaḥ — bulls; tantyā — by a rope; iva — as; yantritāḥ — are directed; haranti — offer, take away; balim — presentation, ingredients for worship; āyattāḥ — under control; tasmai — unto him; mukhyāya — unto the chief person; te — unto you; namaḥ — respectful obeisances.

йасйа  —  кого; ва̄ча̄  —  ведичними вказівками; праджа̄х̣  —  живі істоти; сарва̄х̣  —  всі; ґа̄вах̣  —  бики; тантйа̄  —  мотузкою; іва  —  як; йантріта̄х̣  —  скеровувані; харанті  —  несуть; балім  —  дари і підношення для поклоніння; а̄йатта̄х̣  —  під владою; тасмаі  —  йому; мукгйа̄йа  —  головній особі; те  —  тобі; намах̣  —  шанобливі поклони.

Translation

Переклад

All the living entities within the universe are conducted by the Vedic directions, as a bull is directed by the rope attached to its nose. No one can violate the rules laid down in the Vedic literatures. To the chief person, who has contributed the Vedas, we offer our respect!

Всіх живих істот скеровують у житті приписи Вед, як бика скеровує в його ході мотузка, простромлена йому через ніздрі. Ніхто нездатний знехтувати викладеними в ведичній літературі приписами. Ми шанобливо схиляємося перед головною істотою всесвіту, що проявила ці Веди.

Purport

Коментар

The Vedic literatures are the laws of the Supreme Personality of Godhead. One cannot violate the injunctions given in the Vedic literatures any more than one can violate the state laws. Any living creature who wants real benefit in life must act according to the direction of the Vedic literature. The conditioned souls who have come to this material world for material sense gratification are regulated by the injunctions of the Vedic literature. Sense gratification is just like salt. One cannot take too much or too little, but one must take some salt in order to make one’s foodstuff palatable. Those conditioned souls who have come to this material world should utilize their senses according to the direction of the Vedic literature; otherwise they will be put into a more miserable condition of life. No human being or demigod can enact laws like those of the Vedic literature because the Vedic regulations are prescribed by the Supreme Lord.

ПОЯСНЕННЯ: Ведична література викладає закони Верховного Бога-Особи. Нехтувати даними у ведичній літературі вказівками так само неможливо, як нехтувати державними законами. Кожна жива істота, котра хоче отримати від життя справжнє благо, повинна діяти згідно з ведичними приписами. Зумовлені душі прийшли в матеріальний світ для того, щоб насолоджувати матеріальні чуття, і тому ведичні писання реґламентують їхнє життя. Чуттєві насолоди можна порівняти з сіллю. Як пересолені, так і недосолені страви не годяться в їжу. Щоб страва була смачною, в неї неодмінно треба додати правильну кількість солі. Зумовлені душі, які прийшли в матеріальний світ, повинні використовувати свої чуття згідно з приписами ведичних писань, бо інакше їм доведеться дедалі більше страждати. Таких законів, як ті, які пояснено в ведичних писаннях, не може запровадити жодна людина і жоден півбог, тому що ведичні приписи походять від Самого Верховного Господа.