Skip to main content

Text 16

16

Devanagari

Деванагарі

यत्र नै:श्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमै: ।
सर्वर्तुश्रीभिर्विभ्राजत्कैवल्यमिव मूर्तिमत् ॥ १६ ॥

Text

Текст

yatra naiḥśreyasaṁ nāma
vanaṁ kāma-dughair drumaiḥ
sarvartu-śrībhir vibhrājat
kaivalyam iva mūrtimat
йатра ча̄дйах̣ пума̄н а̄сте
бгаґава̄н ш́абда-ґочарах̣
саттвам̇ вішт̣абгйа віраджам̇
сва̄на̄м̇ но мр̣д̣айан вр̣шах̣

Synonyms

Послівний переклад

yatra — in the Vaikuṇṭha planets; naiḥśreyasam — auspicious; nāma — named; vanam — forests; kāma-dughaiḥ — yielding desire; drumaiḥ — with trees; sarva — all; ṛtu — seasons; śrībhiḥ — with flowers and fruits; vibhrājat — splendid; kaivalyam — spiritual; iva — as; mūrtimat — personal.

йатра  —  на планетах Вайкунтги; наіх̣ш́рейасам  —  благословенні; на̄ма  —  названі; ванам  —  ліси; ка̄ма-дуґгаіх̣  —  що виконують бажання; друмаіх̣  —  з деревами; сарва  —  всі; р̣ту  —  пори року; ш́рібгіх̣  —  з квітами й плодами; вібгра̄джат  —  чудові; каівалйам  —  духовність; іва  —  наче; мӯртімат  —  уособлення.

Translation

Переклад

In those Vaikuṇṭha planets there are many forests which are very auspicious. In those forests the trees are desire trees, and in all seasons they are filled with flowers and fruits because everything in the Vaikuṇṭha planets is spiritual and personal.

На планетах Вайкунтги пишаються чудові ліси, сповнені всієї благодаті. Дерева в тих лісах виконують усі бажання, і кожної пори року їх вкривають квіти і плоди. На планетах Вайкунтги все має духовну й особистісну природу.

Purport

Коментар

In the Vaikuṇṭha planets the land, the trees, the fruits and flowers and the cows — everything — is completely spiritual and personal. The trees are desire trees. On this material planet the trees can produce fruits and flowers according to the order of material energy, but in the Vaikuṇṭha planets the trees, the land, the residents and the animals are all spiritual. There is no difference between the tree and the animal or the animal and the man. Here the word mūrtimat indicates that everything has a spiritual form. Formlessness, as conceived by the impersonalists, is refuted in this verse; in the Vaikuṇṭha planets, although everything is spiritual, everything has a particular form. The trees and the men have form, and because all of them, although differently formed, are spiritual, there is no difference between them.

ПОЯСНЕННЯ: На планетах Вайкунтги все: і земля, і дерева, і плоди, і квіти, і корови,    —    мають цілковито духовну й особистісну природу. Дерева в духовному світі виконують будь-які бажання. На матеріальних планетах дерева, корячись матеріальній енерґії, можуть приносити плоди й квіти, але на планетах Вайкунтги і дерева, і земля, і жителі, і всі тварини повністю духовні. Там немає відмінності між деревом і твариною чи між твариною і людиною. Слово мӯртімат в цьому вірші означає, що в духовному світі все має духовну форму. Цей вірш спростовує теорію імперсоналістів про те, що духовний світ безформний. На планетах Вайкунтги, хоча все духовне, все має певну форму. І дерева, і люди мають форму, а що всі вони духовні, хоча й мають різні обриси, то між ними немає різниці.