Skip to main content

Text 1

1

Devanagari

Деванагарі

मैत्रेय उवाच
प्रजापत्यं तु तत्तेज: परतेजोहनं दिति: ।
दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनात् ॥ १ ॥

Text

Текст

maitreya uvāca
prājāpatyaṁ tu tat tejaḥ
para-tejo-hanaṁ ditiḥ
dadhāra varṣāṇi śataṁ
śaṅkamānā surārdanāt
маітрейа ува̄ча
пра̄джа̄патйам̇ ту тат теджах̣
пара-теджо-ханам̇ дітіх̣
дадга̄ра варша̄н̣і ш́атам̇
ш́ан̇кама̄на̄ сура̄рдана̄т

Synonyms

Послівний переклад

maitreyaḥ uvāca — the sage Maitreya said; prājāpatyam — of the great Prajāpati; tu — but; tat tejaḥ — his powerful semen; para-tejaḥ — others’ prowess; hanam — troubling; ditiḥ — Diti (Kaśyapa’s wife); dadhāra — bore; varṣāṇi — years; śatam — hundred; śaṅkamānā — being doubtful; sura-ardanāt — disturbing to the demigods.

маітрейах̣ ува̄ча  —  мудрець Майтрея сказав; пра̄джа̄патйам  —  великого Праджапаті; ту  —  але; тат теджах̣  —  його могутнє сім’я; пара-теджах̣  —  могутність інших; ханам  —  пригнічуючи; дітіх̣  —  Діті (дружина Каш’япи); дадга̄ра  —  тримала; варша̄н̣і  —  років; ш́атам  —  сто; ш́ан̇кама̄на̄  —  вагаючись; сура-ардана̄т  —  через турботи для півбогів.

Translation

Переклад

Śrī Maitreya said: My dear Vidura, Diti, the wife of the sage Kaśyapa, could understand that the sons within her womb would be a cause of disturbance to the demigods. As such, she continuously bore the powerful semen of Kaśyapa Muni, which was meant to give trouble to others, for one hundred years.

Шрі Майтрея сказав: Дорогий Відуро, Діті, дружина мудреця Каш’япи, розуміла, що сини в її лоні свого часу завдаватимуть півбогам великих страждань. Тому вона цілих сто років носила могутнє сім’я Каш’япи Муні, якому судилося стати джерелом нещасть для живих істот.

Purport

Коментар

The great sage Śrī Maitreya was explaining to Vidura the activities of the demigods, including Lord Brahmā. When Diti heard from her husband that the sons she bore within her abdomen would be causes of disturbances to the demigods, she was not very happy. There are two classes of men — devotees and nondevotees. Nondevotees are called demons, and devotees are called demigods. No sane man or woman can tolerate the nondevotees’ giving trouble to devotees. Diti, therefore, was reluctant to give birth to her babies; she waited for one hundred years so that at least she could save the demigods from the disturbance for that period.

ПОЯСНЕННЯ: Великий мудрець Шрі Майтрея розповідав Відурі про дії півбогів, починаючи з Брахми. Коли Діті почула від чоловіка, що сини, які були в її утробі, завдаватимуть півбогам великих страждань, це її дуже засмутило. У світі є дві категорії людей: віддані й невіддані. Невідданих називають демонами, а відданих    —    півбогами. Жодна людина при своєму розумі, чи це чоловік, чи жінка, не стане спокійно дивитися на те, як невіддані мучать відданих. Тому Діті відтягувала момент появи на світ своїх дітей. Вона вичекала принаймні сто років, щоб заощадити півбогам турбот хоча б на цей час.