Skip to main content

Text 42

42

Devanagari

Деванагарі

दितिरुवाच
वधं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाहुना ।
आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद्ब्राह्मणाद्प्रभो ॥ ४२ ॥

Text

Текст

ditir uvāca
vadhaṁ bhagavatā sākṣāt
sunābhodāra-bāhunā
āśāse putrayor mahyaṁ
mā kruddhād brāhmaṇād prabho
дітір ува̄ча
вадгам̇ бгаґавата̄ са̄кша̄т
суна̄бгода̄ра-ба̄хуна̄
а̄ш́а̄се путрайор махйам̇
ма̄ круддга̄д бра̄хман̣а̄д прабго

Synonyms

Послівний переклад

ditiḥ uvāca — Diti said; vadham — the killing; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; sākṣāt — directly; sunābha — with His Sudarśana weapon; udāra — very magnanimous; bāhunā — by the arms; āśāse — I desire; putrayoḥ — of the sons; mahyam — of mine; — never be it so; kruddhāt — by the rage; brāhmaṇāt — of the brāhmaṇas; prabho — O my husband.

дітіх̣ ува̄ча  —  Діті сказала; вадгам  —  вбивство; бгаґавата̄  —  Верховним Богом-Особою; са̄кша̄т  —  безпосередньо; суна̄бга  —  Сударшаною, Його зброєю; уда̄ра  —  великодушний; ба̄хуна̄  —  руками; а̄ш́а̄се  —  бажаю; путрайох̣  —  синів; махйам  —  моїх; ма̄  —  нехай ніколи; круддга̄т  —  гнівом; бра̄хман̣а̄т  —  брахманів; прабго  —  мій пане.

Translation

Переклад

Diti said: It is very good that my sons will be magnanimously killed by the arms of the Personality of Godhead with His Sudarśana weapon. O my husband, may they never be killed by the wrath of the brāhmaṇa devotees.

Діті сказала: Якщо моїх синів великодушно вб’є Своїми руками Сам Бог-Особа, озброєний Сударшаною, це дуже добре. Любий чоловіче, нехай вони тільки ніколи не загинуть від гніву відданих-брахманів.

Purport

Коментар

When Diti heard from her husband that the great souls would be angered by the activities of her sons, she was very anxious. She thought that her sons might be killed by the wrath of the brāhmaṇas. The Lord does not appear when the brāhmaṇas become angry at someone, because the wrath of a brāhmaṇa is sufficient in itself. He certainly appears, however, when His devotee simply becomes sorry. A devotee of the Lord never prays to the Lord to appear for the sake of the troubles the miscreants cause for him, and he never bothers Him by asking for protection. Rather, the Lord is anxious to give protection to the devotees. Diti knew well that the killing of her sons by the Lord would also be His mercy, and therefore she says that the wheel and arms of the Lord are magnanimous. If someone is killed by the wheel of the Lord and is thus fortunate enough to see the arms of the Lord, that is sufficient for his liberation. Such good fortune is not achieved even by the great sages.

ПОЯСНЕННЯ: Коли Діті почула від чоловіка, що своїми діями її сини накличуть на себе гнів великих душ, вона дуже стурбувалася. Вона подумала, що причиною смерті її синів може стати гнів брахманів. Коли брахмани гніваються на когось, Господь не з’являється Сам, бо гніву брахманів уже достатньо, щоб знищити лиходія. Однак Господь неодмінно з’являється, коли Його відданий просто засмучений чимось. Господній відданий ніколи не молить Господа з’явитися для того, щоб врятувати його від турбот, яких завдають йому лиходії. Відданий ніколи не турбує Господа проханнями про захист. Однак Господь Сам прагне оборонити Свого відданого. Діті чудово розуміла, що смерть від руки Господа була б великою милістю для її синів, і тому називає Господній диск і руки милосердними. Якщо комусь пощастило загинути від диску Господа і таким чином побачити Господні руки, цього достатньо, щоб досягнути звільнення. Такого щастя рідко досягають навіть великі мудреці.