Skip to main content

Text 16

16

Devanagari

Деванагарі

इति तां वीर मारीच: कृपणां बहुभाषिणीम् ।
प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलाम् ॥ १६ ॥

Text

Текст

iti tāṁ vīra mārīcaḥ
kṛpaṇāṁ bahu-bhāṣiṇīm
pratyāhānunayan vācā
pravṛddhānaṅga-kaśmalām
іті та̄м̇ віра ма̄річах̣
кр̣пан̣а̄м̇ баху-бга̄шін̣ім
пратйа̄ха̄нунайан ва̄ча̄
правр̣ддга̄нан̇ґа-каш́мала̄м

Synonyms

Послівний переклад

iti — thus; tām — unto her; vīra — O hero; mārīcaḥ — the son of Marīci (Kaśyapa); kṛpaṇām — unto the poor; bahu-bhāṣiṇīm — too talkative; pratyāha — replied; anunayan — pacifying; vācā — by words; pravṛddha — highly agitated; anaṅga — lust; kaśmalām — contaminated.

іті  —  так; та̄м  —  їй; віра  —  герою; ма̄річах̣  —  син Марічі (Каш’япа); кр̣пан̣а̄м  —  нещасній; баху-бга̄шін̣ім  —  занадто балакучій; пратйа̄ха  —  відповів; анунайан  —  заспокоюючи; ва̄ча̄  —  словами; правр̣ддга  —  дуже збудженою; анан̇ґа  —  хіттю; каш́мала̄м  —  осквернену.

Translation

Переклад

O hero [Vidura], Diti, being thus afflicted by the contamination of lust, and therefore poor and talkative, was pacified by the son of Marīci in suitable words.

О герою [Відуро], у відповідь на це син Марічі спробував заспокоїти Діті, осквернену хіттю і тому нещасну й багатомовну.

Purport

Коментар

When a man or woman is afflicted by the lust of sex desire, it is to be understood as sinful contamination. Kaśyapa was engaged in his spiritual activities, but he did not have sufficient strength to refuse his wife, who was thus afflicted. He could have refused her with strong words expressing impossibility, but he was not as spiritually strong as Vidura. Vidura is addressed here as a hero because no one is stronger in self-control than a devotee of the Lord. It appears that Kaśyapa was already inclined to have sexual enjoyment with his wife, and because he was not a strong man he tried to dissuade her only with pacifying words.

ПОЯСНЕННЯ: Хіть, що охоплює чоловіка чи жінку, вважають за гріховне осквернення. Каш’япа був занурений в духовну діяльність, однак йому забракло сили, щоб відмовити своїй збудженій дружині. Він міг би відмовити їй, рішуче сказавши, що її бажання нездійсненне, але він не мав такої духовної сили, яку мав Відура. Майтрея називає Відуру тут героєм, тому що ніхто не вміє панувати над своїми чуттями ліпше, як відданий Господа. Схоже на те, що Каш’япа сам хотів насолодитися статевими зносинами з дружиною, і, не маючи в собі достатньо сили, просто спробував заспокоїти її лагідною мовою.