Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

ब्रह्मोवाच
प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वां क्षितीश्वर ।
यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनार्पितम् ॥ ९ ॥

Text

Verš

brahmovāca
prītas tubhyam ahaṁ tāta
svasti stād vāṁ kṣitīśvara
yan nirvyalīkena hṛdā
śādhi mety ātmanārpitam
brahmovāca
prītas tubhyam ahaṁ tāta
svasti stād vāṁ kṣitīśvara
yan nirvyalīkena hṛdā
śādhi mety ātmanārpitam

Synonyms

Synonyma

brahmā uvāca — Brahmā said; prītaḥ — pleased; tubhyam — unto you; aham — I; tāta — my dear son; svasti — all blessings; stāt — let there be; vām — unto you both; kṣiti-īśvara — O lord of the world; yat — because; nirvyalīkena — without reservation; hṛdā — by the heart; śādhi — give instruction; — unto me; iti — thus; ātmanā — by self; arpitam — surrendered.

brahmā uvāca — Brahmā řekl; prītaḥ — potěšen; tubhyam — tobě; aham — já; tāta — můj drahý synu; svasti — všechna požehnání; stāt — nechť patří; vām — vám oběma; kṣiti-īśvara — ó pane světa; yat — protože; nirvyalīkena — bez výhrad; hṛdā — srdcem; śādhi — dej pokyny; — mně; iti — takto; ātmanā — duší; arpitam — odevzdal se.

Translation

Překlad

Lord Brahmā said: My dear son, O lord of the world, I am very pleased with you, and I desire all blessings for both you and your wife. You have without reservation surrendered yourself unto me with your heart for my instructions.

Pán Brahmā řekl: Můj drahý synu, ó pane světa, velice jsi mě potěšil a přeji tobě i tvé ženě všechna požehnání. Odevzdal ses mi bez výhrad celým svým srdcem, připraven plnit mé pokyny.

Purport

Význam

The relationship between the father and the son is always sublime. The father is naturally disposed with good will towards the son, and he is always ready to help the son in his progress in life. But in spite of the father’s good will, the son is sometimes misguided because of his misuse of personal independence. Every living entity, however small or big he may be, has the choice of independence. If the son is unreservedly willing to be guided by the father, the father is ten times more eager to instruct and guide him by all means. The father-and-son relationship as exhibited here in the dealings of Brahmā and Manu is excellent. Both the father and the son are well qualified, and their example should be followed by all humankind. Manu, the son, unreservedly asked the father, Brahmā, to instruct him, and the father, who was full of Vedic wisdom, was very glad to instruct. The example of the father of mankind may be rigidly followed by mankind, and that will advance the cause of the relationship of fathers and sons.

Vztah mezi otcem a synem je vždy vznešený. Otec přirozeně přeje synovi vše nejlepší a je vždy připraven mu pomoci v jeho pokroku v životě. Syn ale někdy nedbá otcovy přízně a zneužitím své nezávislosti se dostává na scestí. Každá živá bytost, jakkoliv malá či velká, má možnost svobodné volby. Pokud syn bez výhrad přijímá otcovo vedení, otcova touha dávat mu pokyny a vést ho po všech stránkách se desetinásobně zvětší. Prvotřídní vztah otce a syna je zde ukázán na jednání Brahmy a Manua. Otec i syn mají dobré kvalifikace a jejich příklad by mělo následovat celé lidstvo. Manu jakožto syn bez výhrad požádal svého otce Brahmu, aby ho poučil, a otec, který byl plný védské moudrosti, tak s radostí učinil. Příklad otce lidstva by měli všichni lidé přísně následovat, a tak se zlepší úroveň vztahů mezi otci a syny.