Skip to main content

Text 50

50

Devanagari

Деванагарі

को नाम लोके पुरुषार्थसारवित्
पुराकथानां भगवत्कथासुधाम् ।
आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहा-
महो विरज्येत विना नरेतरम् ॥ ५० ॥

Text

Текст

ko nāma loke puruṣārtha-sāravit
purā-kathānāṁ bhagavat-kathā-sudhām
āpīya karṇāñjalibhir bhavāpahām
aho virajyeta vinā naretaram
ко на̄ма локе пуруша̄ртга-са̄равіт
пура̄-катга̄на̄м̇ бгаґават-катга̄-судга̄м
а̄пійа карн̣а̄н̃джалібгір бгава̄паха̄м
ахо віраджйета віна̄ наретарам

Synonyms

Послівний переклад

kaḥ — who; nāma — indeed; loke — in the world; puruṣa-artha — goal of life; sāra-vit — one who knows the essence of; purā-kathānām — of all past histories; bhagavat — regarding the Personality of Godhead; kathā-sudhām — the nectar of the narrations about the Personality of Godhead; āpīya — by drinking; karṇa-añjalibhiḥ — by aural reception; bhava-apahām — that which kills all material pangs; aho — alas; virajyeta — could refuse; vinā — except; nara-itaram — other than the human being.

ках̣  —  хто; на̄ма  —  воістину; локе  —  в світі; пуруша-артга  —  мета життя; са̄ра-віт  —  той, хто знає суть; пура̄-катга̄на̄м  —  усіх оповідей про минувшину; бгаґават  —  пов’язане з Богом-Особою; катга̄-судга̄м  —  нектар оповідей про Бога-Особу; а̄пійа  —  п’ючи; карн̣а-ан̃джалібгіх̣  —  вбираючи вухами; бгава-апаха̄м  —  що знищують усі матеріальні страждання; ахо  —  леле; віраджйета  —  може відмовитися; віна̄  —  за винятком; нара-ітарам  —  нелюд.

Translation

Переклад

Who, other than one who is not a human being, can exist in this world and not be interested in the ultimate goal of life? Who can refuse the nectar of narrations about the Personality of Godhead’s activities, which by itself can deliver one from all material pangs?

За винятком істот, відмінних від людей, хто ще в цьому світі може бути байдужим до вищої мети життя? Хто ще може відмовитися від нектару оповідей про діяння Бога-Особи, які самі здатні звільнити людину від усіх матеріальних страждань?

Purport

Коментар

The narration of the activities of the Personality of Godhead is like a constant flow of nectar. No one can refuse to drink such nectar except one who is not a human being. Devotional service to the Lord is the highest goal of life for every human being, and such devotional service begins by hearing about the transcendental activities of the Personality of Godhead. Only an animal, or a man who is almost an animal in behavior, can refuse to take an interest in hearing the transcendental message of the Lord. There are many books of stories and histories in the world, but except for the histories or narrations on the topics of the Personality of Godhead, none are capable of diminishing the burden of material pangs. Therefore one who is serious about eliminating material existence must chant and hear of the transcendental activities of the Personality of Godhead. Otherwise one must be compared to the nonhumans.

ПОЯСНЕННЯ: Розповіді про діяння Бога-Особи    —    немов невпинний потік нектару. Ніхто не може відмовитися пити цей нектар, за винятком істот, нижчих за людей. Віддане служіння Господу    —    це найвища мета життя кожної людини, а починається воно з того, що людина слухає про трансцендентні діяння Бога-Особи. Тільки тварина, або людина, яка живе не ліпше за тварину, може залишитися байдужою до трансцендентного послання Господа. У світі є сила-силенна всіляких романів та історичних повістей, але, на відміну від повістей і оповідей про Бога-Особу, жодна з цих книжок нездатна зменшити тягар матеріальних страждань. Тому кожен, хто має серйозний намір піднятися над матеріальним буттям, повинен оспівувати трансцендентні діяння Бога-Особи і слухати про них. Без цього істота не гідна зватися людиною.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Third Canto, Thirteenth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “The Appearance of Lord Varāha.”

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до «Шрімад-Бгаґаватам», Третьої пісні, тринадцятої глави, яка має назву «З’явлення Господа Варахи».