Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानघ ।
वराहतोको निरगादङ्गुष्ठपरिमाणक: ॥ १८ ॥

Text

Verš

ity abhidhyāyato nāsā-
vivarāt sahasānagha
varāha-toko niragād
aṅguṣṭha-parimāṇakaḥ
ity abhidhyāyato nāsā-
vivarāt sahasānagha
varāha-toko niragād
aṅguṣṭha-parimāṇakaḥ

Synonyms

Synonyma

iti — thus; abhidhyāyataḥ — while thinking; nāsā-vivarāt — from the nostrils; sahasā — all of a sudden; anagha — O sinless one; varāha-tokaḥ — a minute form of Varāha (a boar); niragāt — came out; aṅguṣṭha — the upper portion of the thumb; parimāṇakaḥ — of the measurement.

iti — takto; abhidhyāyataḥ — když uvažoval; nāsā-vivarāt — z nosních dírek; sahasā — znenadání; anagha — ó nehřešící; varāha-tokaḥ — nepatrná podoba Varāhy (kance); niragāt — vyšla; aṅguṣṭha — vrchní část palce; parimāṇakaḥ — velikosti.

Translation

Překlad

O sinless Vidura, all of a sudden, while Brahmā was engaged in thinking, a small form of a boar came out of his nostril. The measurement of the creature was not more than the upper portion of a thumb.

Ó nehřešící Viduro, zatímco Brahmā uvažoval, z jeho nosní dírky znenadání vylétla malá podoba kance. Tento tvor nebyl větší než vrchní část palce.