Skip to main content

Text 53

Sloka 53

Devanagari

Dévanágarí

ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ ५३ ॥

Text

Verš

tābhyāṁ rūpa-vibhāgābhyāṁ
mithunaṁ samapadyata
tābhyāṁ rūpa-vibhāgābhyāṁ
mithunaṁ samapadyata

Synonyms

Synonyma

tābhyām — of them; rūpa — form; vibhāgābhyām — thus being divided; mithunam — sex relation; samapadyata — perfectly executed.

tābhyām — jejich; rūpa — podoba; vibhāgābhyām — takto rozdělená; mithunam — pohlavní styk; samapadyata — dokonale uskutečněný.

Translation

Překlad

The two newly separated bodies united together in a sexual relationship.

Dvě nově oddělená těla se spojila v pohlavním aktu.