Skip to main content

Text 49

Sloka 49

Devanagari

Dévanágarí

ततोऽपरामुपादाय स सर्गाय मनो दधे ॥ ४९ ॥

Text

Verš

tato ’parām upādāya
sa sargāya mano dadhe
tato ’parām upādāya
sa sargāya mano dadhe

Synonyms

Synonyma

tataḥ — thereafter; aparām — another; upādāya — having accepted; saḥ — he; sargāya — in the matter of creation; manaḥ — mind; dadhe — gave attention.

tataḥ — potom; aparām — jiné; upādāya — přijal; saḥ — on; sargāya — pro tvoření; manaḥ — mysl; dadhe — věnoval pozornost.

Translation

Překlad

Thereafter Brahmā accepted another body, in which sex life was not forbidden, and thus he engaged himself in the matter of further creation.

Poté Brahmā přijal jiné tělo, které mu dovolovalo pohlavní život, a pokračoval v tvoření.

Purport

Význam

In his former body, which was transcendental, affection for sex life was forbidden, and Brahmā therefore had to accept another body to allow himself to be connected with sex. He thus engaged himself in the matter of creation. His former body transformed into fog, as previously described.

Brahmovo předchozí tělo bylo transcendentální a vylučovalo možnost pohlavního života, a proto musel Brahmā přijmout jiné tělo, které by mu pohlavní styk dovolovalo. Tak se věnoval dalšímu tvoření. Jak bylo řečeno dříve, jeho předchozí tělo se změnilo v mlhu.