Skip to main content

Text 48

48

Devanagari

Деванагарі

शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मन: पर: ।
ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृंहित: ॥ ४८ ॥

Text

Текст

śabda-brahmātmanas tasya
vyaktāvyaktātmanaḥ paraḥ
brahmāvabhāti vitato
nānā-śakty-upabṛṁhitaḥ
ш́абда-брахма̄тманас тасйа
вйакта̄вйакта̄тманах̣ парах̣
брахма̄вабга̄ті вітато
на̄на̄-ш́актй-упабр̣м̇хітах̣

Synonyms

Послівний переклад

śabda-brahma — transcendental sound; ātmanaḥ — of the Supreme Lord; tasya — His; vyakta — manifested; avyakta-ātmanaḥ — of the unmanifested; paraḥ — transcendental; brahmā — the Absolute; avabhāti — completely manifested; vitataḥ — distributing; nānā — multifarious; śakti — energies; upabṛṁhitaḥ — invested with.

ш́абда-брахма  —  трансцендентний звук; а̄тманах̣  —  Верховного Господа; тасйа  —  Його; вйакта  —  проявив; авйакта-а̄тманах̣  —  непроявленого; парах̣  —  трансцендентний; брахма̄  —  Абсолют; авабга̄ті  —  повністю проявляється; вітатах̣  —  розгортаючи; на̄на̄  —  різноманітними; ш́акті  —  енерґіями; упабр̣м̇хітах̣  —  наділений.

Translation

Переклад

Brahmā is the personal representation of the Supreme Personality of Godhead as the source of transcendental sound and is therefore above the conception of manifested and unmanifested. Brahmā is the complete form of the Absolute Truth and is invested with multifarious energies.

Як джерело трансцендентного звуку, Брахма представляє в цьому світі Самого Верховного Бога-Особу, і тому виходить за рамки концепцій проявленого і непроявленого. Брахма    —    це довершене втілення Абсолютної Істини і наділений найрізноманітнішими енерґіями.

Purport

Коментар

The post of Brahmā is the highest responsible post within the universe, and it is offered to the most perfect personality of the universe. Sometimes the Supreme Personality of Godhead has to become Brahmā when there is no suitable living being to occupy the post. In the material world, Brahmā is the complete representation of the Supreme Personality of Godhead, and transcendental sound, praṇava, comes from him. He is therefore invested with multifarious energies, from which all the demigods like Indra, Candra and Varuṇa are manifested. His transcendental value is not to be minimized, even though he exhibited a tendency to enjoy his own daughter. There is a purpose for the exhibition of such a tendency by Brahmā, and he is not to be condemned like an ordinary living entity.

ПОЯСНЕННЯ: Пост Брахми    —    це найвідповідальніший пост у всесвіті, який довіряють найдосконалішій істоті всесвіту. Іноді Верховному Богові-Особі доводиться самому ставати Брахмою, коли не вдається знайти гідного кандидата на цей пост. Брахма    —    досконалий представник Верховного Бога-Особи в матеріальному світі, а також джерело трансцендентного звуку, пранави. Він наділений найрізноманітнішими енерґіями, з яких проявляються всі півбоги, як оце Індра, Чандра чи Варуна. Його трансцендентне становище ніколи не слід недооцінювати, дарма що він виявив бажання насолодитися власною дочкою. За цим вчинком Брахми криється певний задум, і його не слід судити, як звичайну живу істоту.