Skip to main content

Text 45

Sloka 45

Devanagari

Dévanágarí

तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो: ।
त्रिष्टुम्मांसात्स्‍नुतोऽनुष्टुब्जगत्यस्थ्न: प्रजापते: ॥ ४५ ॥

Text

Verš

tasyoṣṇig āsīl lomabhyo
gāyatrī ca tvaco vibhoḥ
triṣṭum māṁsāt snuto ’nuṣṭub
jagaty asthnaḥ prajāpateḥ
tasyoṣṇig āsīl lomabhyo
gāyatrī ca tvaco vibhoḥ
triṣṭum māṁsāt snuto ’nuṣṭub
jagaty asthnaḥ prajāpateḥ

Synonyms

Synonyma

tasya — his; uṣṇik — one of the Vedic meters; āsīt — generated; lomabhyaḥ — from the hairs on the body; gāyatrī — the principal Vedic hymn; ca — also; tvacaḥ — from the skin; vibhoḥ — of the Lord; triṣṭup — a particular type of poetic meter; māṁsāt — from the flesh; snutaḥ — from the sinews; anuṣṭup — another type of poetic meter; jagatī — another type of poetic meter; asthnaḥ — from the bones; prajāpateḥ — of the father of the living entities.

tasya — jeho; uṣṇik — jeden z védských rytmů; āsīt — vytvořený; lomabhyaḥ — z chlupů na těle; gāyatrī — základní védský hymnus; ca — také; tvacaḥ — z kůže; vibhoḥ — pána; triṣṭup — určitá míra verše; māṁsāt — z masa; snutaḥ — ze šlach; anuṣṭup — další míra verše; jagatī — jiná míra verše; asthnaḥ — z kostí; prajāpateḥ — otce živých bytostí.

Translation

Překlad

Thereafter the art of literary expression, uṣṇik, was generated from the hairs on the body of the almighty Prajāpati. The principal Vedic hymn, gāyatrī, was generated from the skin, triṣṭup from the flesh, anuṣṭup from the veins, and jagatī from the bones of the lord of the living entities.

Poté z chlupů na těle všemocného Prajāpatiho vzniklo umění literárního vyjadřování, uṣṇik. Základní védský hymnus gāyatrī vznikl z kůže, triṣṭup z masa, anuṣṭup z žil a jagatī z kostí pána živých bytostí.