Skip to main content

Text 39

Sloka 39

Devanagari

Dévanágarí

इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वर: ।
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य: ससृजे सर्वदर्शन: ॥ ३९ ॥

Text

Verš

itihāsa-purāṇāni
pañcamaṁ vedam īśvaraḥ
sarvebhya eva vaktrebhyaḥ
sasṛje sarva-darśanaḥ
itihāsa-purāṇāni
pañcamaṁ vedam īśvaraḥ
sarvebhya eva vaktrebhyaḥ
sasṛje sarva-darśanaḥ

Synonyms

Synonyma

itihāsa — histories; purāṇāni — the Purāṇas (supplementary Vedas); pañcamam — the fifth; vedam — the Vedic literature; īśvaraḥ — the Lord; sarvebhyaḥ — all together; eva — certainly; vaktrebhyaḥ — from his mouths; sasṛje — created; sarva — all around; darśanaḥ — one who can see all time.

itihāsa — historické příběhy; purāṇāniPurāṇy (dodatky Ved); pañcamam — pátá; vedam — védská literatura; īśvaraḥ — Pán; sarvebhyaḥ — všechny společně; eva — jistě; vaktrebhyaḥ — ze svých úst; sasṛje — stvořil; sarva — vše; darśanaḥ — ten, který vidí všechen čas.

Translation

Překlad

Then he created the fifth Veda — the Purāṇas and the histories — from all his mouths, since he could see all the past, present and future.

Pak ze všech svých úst společně stvořil pátou Vedu — Purāṇy a historické příběhy — neboť byl schopen vidět všechnu minulost, přítomnost i budoucnost.

Purport

Význam

There are histories of particular countries and nations and of the world, but the Purāṇas are the histories of the universe, not only in one millennium but in many kalpas. Brahmā has knowledge of those historical facts, and therefore all the Purāṇas are histories. As originally composed by Brahmā, they are part of the Vedas and are called the fifth Veda.

Existují dějiny různých zemí, národů a celého světa, ale Purāṇy jsou dějinami celého vesmíru, a to nejen v jednom věku, ale v mnoha kalpách. Brahmā tyto historické skutečnosti zná, a všechny Purāṇy jsou tedy historickými příběhy. Jelikož je původně sestavil Brahmā, tvoří část Ved a nazývají se pátá Veda.