Skip to main content

Text 25

25

Devanagari

Деванагарі

धर्म: स्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायण: स्वयम् ।
अधर्म पृष्ठतो यस्मान्मृत्युर्लोकभयङ्कर: ॥ २५ ॥

Text

Текст

dharmaḥ stanād dakṣiṇato
yatra nārāyaṇaḥ svayam
adharmaḥ pṛṣṭhato yasmān
mṛtyur loka-bhayaṅkaraḥ
дгармах̣ стана̄д дакшін̣ато
йатра на̄ра̄йан̣ах̣ свайам
адгармах̣ пр̣шт̣гато йасма̄н
мр̣тйур лока-бгайан̇карах̣

Synonyms

Послівний переклад

dharmaḥ — religion; stanāt — from the breast; dakṣiṇataḥ — on the right side; yatra — wherein; nārāyaṇaḥ — the Supreme Lord; svayam — personally; adharmaḥ — irreligion; pṛṣṭhataḥ — from the back; yasmāt — from which; mṛtyuḥ — death; loka — to the living entity; bhayam-karaḥ — horrible.

дгармах̣  —  релігія; стана̄т  —  з грудей; дакшін̣атах̣  —  справа; йатра  —  де; на̄ра̄йан̣ах̣  —  Верховний Господь; свайам  —  особисто; адгармах̣  —  безбожність; пр̣шт̣гатах̣  —  зі спини; йасма̄т  —  звідки; мр̣тйух̣  —  смерть; лока  —  для живої істоти; бгайам-карах̣  —  страхітлива.

Translation

Переклад

Religion was manifested from the breast of Brahmā, wherein is seated the Supreme Personality of Godhead Nārāyaṇa, and irreligion appeared from his back, where horrible death takes place for the living entity.

Релігія проявилася з грудей Брахми, де перебуває Верховний Бог-Особа Нараяна, а безбожність з’явилася з його спини, звідки до живої істоти приходить жаска смерть.

Purport

Коментар

That religion was manifested from the place where the Personality of Godhead is personally situated is very significant because religion means devotional service to the Personality of Godhead, as confirmed in Bhagavad-gītā as well as the Bhāgavatam. In Bhagavad-gītā the last instruction is to give up all other engagements in the name of religion and take shelter of the Personality of Godhead. Śrīmad-Bhāgavatam also confirms that the highest perfection of religion is that which leads to the devotional service of the Lord, unmotivated and unhampered by material impediments. Religion in its perfect form is the devotional service of the Lord, and irreligion is just the opposite. The heart is the most important part of the body, whereas the back is the most neglected part. When one is attacked by an enemy one is apt to endure attacks from the back and protect himself carefully from all attacks on the chest. All types of irreligion spring from the back of Brahmā, whereas real religion, the devotional service of the Lord, is generated from the chest, the seat of Nārāyaṇa. Anything which does not lead to the devotional service of the Lord is irreligion, and anything which leads to the devotional service of the Lord is called religion.

ПОЯСНЕННЯ: Те, що релігія з’явилася з грудей, де особисто перебуває Бог-Особа, дуже важливо, тому що, як підтверджує «Бгаґавад-ґіта» і «Шрімад-Бгаґаватам», смисл релігії полягає у відданому служінні Богові-Особі. Остання настанова «Бгаґавад-ґіти» закликає покинути всі інші форми релігійної діяльності і віддатися під притулок Бога-Особи. «Шрімад-Бгаґаватам» також каже, що найвища досконалість релігійної діяльності    —    це та практика, яка приводить до відданого служіння Господу, безкорисливого і незалежного від матеріальних перешкод. Релігія в її довершеному вияві    —    це віддане служіння Господу, а безбожність являє собою пряму протилежність до цього. Найважливіша частина тіла    —    серце, тоді як на спину звертають найменше уваги. Коли хтось нападає, люди насамперед старанно захищають груди, навіть якщо при тому вони підставляють ворогу спину. З Брахминої спини з’являються всілякі форми безбожності, тоді як істинна релігія, віддане служіння Господу, з’являється з грудей, обителі Нараяни. Будь-яка діяльність, котра не приводить до відданого служіння Господу, є безбожництвом, а все, що підводить до відданого служіння Господу, називають релігією.