Skip to main content

Text 23

Sloka 23

Devanagari

Dévanágarí

उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात्स्वयम्भुव: ।
प्राणाद्वसिष्ठ: सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतु: ॥ २३ ॥

Text

Verš

utsaṅgān nārado jajñe
dakṣo ’ṅguṣṭhāt svayambhuvaḥ
prāṇād vasiṣṭhaḥ sañjāto
bhṛgus tvaci karāt kratuḥ
utsaṅgān nārado jajñe
dakṣo ’ṅguṣṭhāt svayambhuvaḥ
prāṇād vasiṣṭhaḥ sañjāto
bhṛgus tvaci karāt kratuḥ

Synonyms

Synonyma

utsaṅgāt — by transcendental deliberation; nāradaḥ — Mahāmuni Nārada; jajñe — was generated; dakṣaḥ — Dakṣa; aṅguṣṭhāt — from the thumb; svayambhuvaḥ — of Brahmā; prāṇāt — from the life air, or breathing; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha; sañjātaḥ — was born; bhṛguḥ — the sage Bhṛgu; tvaci — from the touch; karāt — from the hand; kratuḥ — the sage Kratu.

utsaṅgāt — transcendentální úvahou; nāradaḥ — Mahāmuni Nārada; jajñe — byl vytvořen; dakṣaḥ — Dakṣa; aṅguṣṭhāt — z palce; svayambhuvaḥ — Brahmy; prāṇāt — z životního vzduchu, z dechu; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha; sañjātaḥ — se narodil; bhṛguḥ — mudrc Bhṛgu; tvaci — z doteku; karāt — z ruky; kratuḥ — mudrc Kratu.

Translation

Překlad

Nārada was born from the deliberation of Brahmā, which is the best part of the body. Vasiṣṭha was born from his breathing, Dakṣa from a thumb, Bhṛgu from his touch, and Kratu from his hand.

Nārada se narodil z Brahmovy úvahy, což je nejlepší část jeho těla. Vasiṣṭha se narodil z jeho dechu, Dakṣa z jeho palce, Bhṛgu z jeho doteku a Kratu z jeho ruky.

Purport

Význam

Nārada was born from the best deliberation of Brahmā because Nārada was able to deliver the Supreme Lord to anyone he liked. The Supreme Personality of Godhead cannot be realized by any amount of Vedic knowledge or by any number of penances. But a pure devotee of the Lord like Nārada can deliver the Supreme Lord by his good will. The very name Nārada suggests that he can deliver the Supreme Lord. Nāra means the “Supreme Lord,” and da means “one who can deliver.” That he can deliver the Supreme Lord does not mean that the Lord is like a commodity that can be delivered to any person. But Nārada can deliver to anyone the transcendental loving service of the Lord as a servitor, friend, parent or lover, as one may desire out of one’s own transcendental love for the Lord. In other words, it is Nārada only who can deliver the path of bhakti-yoga, the highest mystic means for attainment of the Supreme Lord.

Nārada se narodil z Brahmovy nejlepší úvahy, neboť dokáže předat Nejvyššího Pána každému, komu si přeje. Nejvyšší Osobnost Božství nelze realizovat sebevětším množstvím védského poznání ani pokání. Čistý oddaný Pána, jako je Nārada, však může Nejvyššího Pána předat na základě své dobré vůle. Samotné jméno Nārada vyjadřuje, že může předat Nejvyššího Pána. Nāra znamená “Nejvyšší Pán” a da znamená “ten, který může dát”. To, že může dát Nejvyššího Pána, neznamená, že Pán je jako nějaké zboží, které může být doručeno komukoliv. Nārada ale může každému dát transcendentální láskyplnou službu Pánu v roli služebníka, přítele, rodiče nebo milence podle touhy zrozené z transcendentální lásky k Pánu. Jinými slovy, Nārada je jediný, kdo může člověku předat cestu bhakti-yogy, nejvyšší mystický prostředek pro dosažení Pána.