Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

अथाभिध्यायत: सर्गं दश पुत्रा: प्रजज्ञिरे ।
भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतव: ॥ २१ ॥

Text

Verš

athābhidhyāyataḥ sargaṁ
daśa putrāḥ prajajñire
bhagavac-chakti-yuktasya
loka-santāna-hetavaḥ
athābhidhyāyataḥ sargaṁ
daśa putrāḥ prajajñire
bhagavac-chakti-yuktasya
loka-santāna-hetavaḥ

Synonyms

Synonyma

atha — thus; abhidhyāyataḥ — while thinking of; sargam — creation; daśa — ten; putrāḥ — sons; prajajñire — were begotten; bhagavat — regarding the Personality of Godhead; śakti — potency; yuktasya — empowered with; loka — the world; santāna — generation; hetavaḥ — the causes.

atha — takto; abhidhyāyataḥ — když uvažoval o; sargam — stvoření; daśa — deset; putrāḥ — synů; prajajñire — bylo zplozeno; bhagavat — od Osobnosti Božství; śakti — energie; yuktasya — zplnomocněn; loka — svět; santāna — obyvatelstvo; hetavaḥ — příčiny.

Translation

Překlad

Brahmā, who was empowered by the Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities and begot ten sons for the extension of the generations.

Brahmā, který byl zplnomocněný Nejvyšší Osobností Božství, uvažoval o tvoření živých bytostí a zplodil deset synů, aby dále zvyšovali počet obyvatel světa.