Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

मैत्रेय उवाच
एवमात्मभुवादिष्ट: परिक्रम्य गिरां पतिम् ।
बाढमित्यमुमामन्‍त्र्य विवेश तपसे वनम् ॥ २० ॥

Text

Verš

maitreya uvāca
evam ātmabhuvādiṣṭaḥ
parikramya girāṁ patim
bāḍham ity amum āmantrya
viveśa tapase vanam
maitreya uvāca
evam ātmabhuvādiṣṭaḥ
parikramya girāṁ patim
bāḍham ity amum āmantrya
viveśa tapase vanam

Synonyms

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya said; evam — thus; ātma-bhuvā — by Brahmā; ādiṣṭaḥ — being so requested; parikramya — by circumambulating; girām — of the Vedas; patim — unto the master; bāḍham — that is right; iti — thus; amum — unto Brahmā; āmantrya — thus addressing; viveśa — entered into; tapase — for the matter of penance; vanam — into the forest.

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya řekl; evam — takto; ātma-bhuvā — Brahmou; ādiṣṭaḥ — když byl takto požádán; parikramya — obešel; girāmVed; patim — pána; bāḍham — ano, jistě; iti — takto; amum — Brahmu; āmantrya — takto oslovil; viveśa — odešel do; tapase — aby se věnoval pokání; vanam — do lesa.

Translation

Překlad

Śrī Maitreya said: Thus Rudra, having been ordered by Brahmā, circumambulated his father, the master of the Vedas. Addressing him with words of assent, he entered the forest to perform austere penances.

Śrī Maitreya řekl: Když Rudra dostal od Brahmy tento pokyn, obešel svého otce, který je pánem Véd. Dal mu najevo svůj souhlas a odešel do lesa, aby se věnoval přísnému pokání.