Skip to main content

Text 19

19

Devanagari

Деванагарі

तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम् ।
सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान् ॥ १९ ॥

Text

Текст

tapasaiva paraṁ jyotir
bhagavantam adhokṣajam
sarva-bhūta-guhāvāsam
añjasā vindate pumān
тапасаіва парам̇ джйотір
бгаґавантам адгокшаджам
сарва-бгӯта-ґуха̄ва̄сам
ан̃джаса̄ віндате пума̄н

Synonyms

Послівний переклад

tapasā — by penance; eva — only; param — the supreme; jyotiḥ — light; bhagavantam — unto the Personality of Godhead; adhokṣajam — He who is beyond the approach of the senses; sarva-bhūta-guhā-āvāsam — residing in the heart of all living entities; añjasā — completely; vindate — can know; pumān — a person.

тапаса̄  —  аскезою; ева  —  тільки; парам  —  верховне; джйотіх̣  —  світло; бгаґавантам  —  Бога-Особу; адгокшаджам  —  недосяжний для чуттів; сарва-бгӯта-ґуха̄-а̄ва̄сам  —  перебуваючи в серці всіх живих істот; ан̃джаса̄  —  цілковито; віндате  —  пізнає; пума̄н  —  особа.

Translation

Переклад

By penance only can one even approach the Personality of Godhead, who is within the heart of every living entity and at the same time beyond the reach of all senses.

Тільки аскеза дає можливість наблизитися до Бога-Особи, що перебуває в серці кожної живої істоти, але разом з тим цілковито недосяжний для чуттів.

Purport

Коментар

Rudra was advised by Brahmā to perform penance as an example to his sons and followers that penance is necessary for attaining the favor of the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad-gītā it is said that the common mass of people follow the path shown by an authority. Thus Brahmā, disgusted with the Rudra generations and afraid of being devoured by the increase of population, asked Rudra to stop producing such an unwanted generation and take to penance for attaining the favor of the Supreme Lord. Therefore we find in pictures that Rudra is always sitting in meditation for the attainment of the favor of the Lord. Indirectly, the sons and followers of Rudra are advised to stop the business of annihilation, following the Rudra principle while the peaceful creation of Brahmā is going on.

ПОЯСНЕННЯ: Брахма радить Рудрі присвятити себе аскезі й таким чином на своєму прикладі показати синам і послідовникам доконечність аскези для того, щоб здобути ласку Верховного Бога-Особи. Як сказано в «Бгаґавад-ґіті», людський загал завжди йде слідом за тими, хто користується загальним авторитетом. Отож Брахма, неприємно вражений діями Рудриних нащадків і побоюючись, що розплодившись, вони поглинуть і його, попрохав Рудру більше не породжувати на світ таких небезпечних нащадків і віддати себе аскезі, присвяченій задоволенню Верховного Господа. Тому на численних зображеннях Рудру можна побачити зануреним у медитацію, присвяченій одній меті    —    здобути милість Господа. Ці слова Брахми являють собою непряму пораду всім синам і послідовникам Рудри припинити свою руйнівну діяльність, засновану на принципі Рудри, і дати йому можливість спокійно творити всесвіт.