Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Devanagari

Dévanágarí

त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निना ।
यान्त्यूष्मणा महर्लोकाज्जनं भृग्वादयोऽर्दिता: ॥ ३० ॥

Text

Verš

tri-lokyāṁ dahyamānāyāṁ
śaktyā saṅkarṣaṇāgninā
yānty ūṣmaṇā maharlokāj
janaṁ bhṛgv-ādayo ’rditāḥ
tri-lokyāṁ dahyamānāyāṁ
śaktyā saṅkarṣaṇāgninā
yānty ūṣmaṇā maharlokāj
janaṁ bhṛgv-ādayo ’rditāḥ

Synonyms

Synonyma

tri-lokyām — when the spheres of the three worlds; dahyamānāyām — being set ablaze; śaktyā — by the potency; saṅkarṣaṇa — from the mouth of Saṅkarṣaṇa; agninā — by the fire; yānti — they go; ūṣmaṇā — heated by the warmth; mahaḥ-lokāt — from Maharloka; janam — to Janaloka; bhṛgu — the sage Bhṛgu; ādayaḥ — and others; arditāḥ — being so distressed.

tri-lokyām — když jsou oblasti tří světů; dahyamānāyām — zapáleny; śaktyā — energií; saṅkarṣaṇa — z úst Saṅkarṣaṇa; agninā — ohněm; yānti — jdou; ūṣmaṇā — páleni žárem; mahaḥ-lokāt — z Maharloky; janam — na Janaloku; bhṛgu — mudrc Bhṛgu; ādayaḥ — a další; arditāḥ — vyrušeni.

Translation

Překlad

The devastation takes place due to the fire emanating from the mouth of Saṅkarṣaṇa, and thus great sages like Bhṛgu and other inhabitants of Maharloka transport themselves to Janaloka, being distressed by the warmth of the blazing fire which rages through the three worlds below.

Zpustošení způsobuje oheň vycházející z úst Saṅkarṣaṇa, a velcí mudrci, jako je Bhṛgu a další obyvatelé Maharloky, se proto přemisťují na Janaloku, neboť nemohou snést žár planoucího ohně, který řádí ve třech světech pod nimi.