Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

एवं कालोऽप्यनुमित: सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम ।
संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभु: ॥ ३ ॥

Text

Verš

evaṁ kālo ’py anumitaḥ
saukṣmye sthaulye ca sattama
saṁsthāna-bhuktyā bhagavān
avyakto vyakta-bhug vibhuḥ
evaṁ kālo ’py anumitaḥ
saukṣmye sthaulye ca sattama
saṁsthāna-bhuktyā bhagavān
avyakto vyakta-bhug vibhuḥ

Synonyms

Synonyma

evam — thus; kālaḥ — time; api — also; anumitaḥ — measured; saukṣmye — in the subtle; sthaulye — in the gross forms; ca — also; sattama — O best; saṁsthāna — combinations of the atoms; bhuktyā — by the motion; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; avyaktaḥ — unmanifested; vyakta-bhuk — controlling all physical movement; vibhuḥ — the Almighty.

evam — takto; kālaḥ — čas; api — také; anumitaḥ — měřen; saukṣmye — v jemných; sthaulye — v hrubých podobách; ca — také; sattama — ó nejlepší; saṁsthāna — kombinace atomů; bhuktyā — pohybem; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; avyaktaḥ — neprojevený; vyakta-bhuk — vládnoucí všem hmotným pohybům; vibhuḥ — veliký zdroj energie.

Translation

Překlad

One can estimate time by measuring the movement of the atomic combination of bodies. Time is the potency of the almighty Personality of Godhead, Hari, who controls all physical movement although He is not visible in the physical world.

Čas můžeme odhadovat měřením pohybu různých kombinací atomů. Čas je energie všemocné Osobnosti Božství, Hariho, který ovládá všechny hmotné pohyby, přestože není v hmotném světě viditelný.