Skip to main content

Text 9

9

Devanagari

Деванагарі

एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेद: समाहृत: ।
धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाक: परमेष्ठ्यसौ ॥ ९ ॥

Text

Текст

etāvāñ jīva-lokasya
saṁsthā-bhedaḥ samāhṛtaḥ
dharmasya hy animittasya
vipākaḥ parameṣṭhy asau
ета̄ва̄н̃ джіва-локасйа
сам̇стга̄-бгедах̣ сама̄хр̣тах̣
дгармасйа хй аніміттасйа
віпа̄ках̣ парамешт̣гй асау

Synonyms

Послівний переклад

etāvān — up to this; jīva-lokasya — of the planets inhabited by the living entities; saṁsthā-bhedaḥ — different situations of habitation; samāhṛtaḥ — performed completely; dharmasya — of religion; hi — certainly; animittasya — of causelessness; vipākaḥ — mature stage; parameṣṭhī — the highest personality in the universe; asau — that.

ета̄ва̄н  —  до цього; джіва-локасйа  —  планет, населених живими істотами; сам̇стга̄-бгедах̣  —  різні рівні життя; сама̄хр̣тах̣  —  досконало виконав; дгармасйа  —  релігії; хі  —  певно; аніміттасйа  —  безпричинності; віпа̄ках̣  —  зрілість; парамешт̣гі  —  найвища особистість у всесвіті; асау  —  це.

Translation

Переклад

Lord Brahmā is the most exalted personality in the universe because of his causeless devotional service unto the Lord in mature transcendental knowledge. He therefore created all the fourteen planetary divisions for inhabitation by the different types of living entities.

Господь Брахма    —    найпіднесеніша особистість у всесвіті, тому що досягнув висот зрілого трансцендентного знання і присвятив себе немотивованому відданому служінню Господеві. Для того, щоб розселити різні категорії живих істот, він створив чотирнадцять планетних рівнів.

Purport

Коментар

The Supreme Lord is the reservoir of all the qualities of the living entities. The conditioned souls in the material world reflect only part of those qualities, and therefore they are sometimes called pratibimbas. These pratibimba living entities, as parts and parcels of the Supreme Lord, have inherited different proportions of His original qualities, and in terms of their inheritance of these qualities, they appear as different species of life and are accommodated in different planets according to the plan of Brahmā. Brahmā is the creator of the three worlds, namely the lower planets, called the Pātālalokas, the middle planets, called the Bhūrlokas, and the upper planets, called the Svarlokas. Still higher planets, such as Maharloka, Tapoloka, Satyaloka and Brahmaloka, do not dissolve in the devastating water. This is because of the causeless devotional service rendered unto the Lord by their inhabitants, whose existence continues up to the end of dvi-parārdha time, when they are generally liberated from the chain of birth and death in the material world.

ПОЯСНЕННЯ: Верховний Господь    —    це вмістище всіх якостей живих істот. Зумовлені душі в матеріальному світі відображають лише частку цих якостей, і тому їх іноді називають пратібімба. Ці живі істоти пратібімба, як невід’ємні частки Верховного Господа, більшою чи меншою мірою успадкували Його первісні якості. Залежно від міри прояву цих якостей вони з’являються як представники різних видів життя і населяють різні планети, як це визначив Брахма. Брахма створив три світи: нижчі планети, або Паталалоки, середні планети, або Бгурлоки, і вищі планети, або Сварлоки. Планети, які розташовані ще вище,    —    як оце Махарлока, Тапалока, Сат’ялока, чи Брахмалока,    —    не гинуть у всесвітньому потопі. Причина їхнього особливого становища в тому, що їхні жителі виконують немотивоване віддане служіння Господу. Вони живуть до кінця дві-парардги, а тоді зазвичай звільняються з ланцюгу народжень і смертей в матеріальному світі.