Skip to main content

Text 8

8

Devanagari

Деванагарі

पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदित: ।
एकं व्यभाङ्‌क्षीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा ॥ ८ ॥

Text

Текст

padma-kośaṁ tadāviśya
bhagavat-karma-coditaḥ
ekaṁ vyabhāṅkṣīd urudhā
tridhā bhāvyaṁ dvi-saptadhā
падма-кош́ам̇ тада̄віш́йа
бгаґават-карма-чодітах̣
екам̇ вйабга̄н̇кшід урудга̄
трідга̄ бга̄вйам̇ дві-саптадга̄

Synonyms

Послівний переклад

padma-kośam — the whorl of the lotus; tadā — then; āviśya — entering into; bhagavat — by the Supreme Personality of Godhead; karma — in activities; coditaḥ — being encouraged by; ekam — one; vyabhāṅkṣīt — divided into; urudhā — great division; tridhā — three divisions; bhāvyam — capable of further creation; dvi-saptadhā — fourteen divisions.

падма-кош́ам  —  вінчик лотоса; тада̄  —  тоді; а̄віш́йа  —  увійшовши; бгаґават  —  Верховним Богом-Особою; карма  —  в діяльності; чодітах̣  —  натхненний; екам  —  один; вйабга̄н̇кшіт  —  розділив; урудга̄  —  всіляко; трідга̄  —  на три частини; бга̄вйам  —  здатний до подальшого творення; дві-саптадга̄  —  чотирнадцять частин.

Translation

Переклад

Thus engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, Lord Brahmā entered into the whorl of the lotus, and as it spread all over the universe he divided it into three divisions of worlds and later into fourteen divisions.

Присвятивши себе на служіння Верховному Богові-Особі, Господь Брахма увійшов у вінчик лотоса, що розкидався на весь усесвіт, і розділив його спочатку на три світи, а тоді на чотирнадцять планетних рівнів.