Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदित: ।
एकं व्यभाङ्‌क्षीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा ॥ ८ ॥

Text

Verš

padma-kośaṁ tadāviśya
bhagavat-karma-coditaḥ
ekaṁ vyabhāṅkṣīd urudhā
tridhā bhāvyaṁ dvi-saptadhā
padma-kośaṁ tadāviśya
bhagavat-karma-coditaḥ
ekaṁ vyabhāṅkṣīd urudhā
tridhā bhāvyaṁ dvi-saptadhā

Synonyms

Synonyma

padma-kośam — the whorl of the lotus; tadā — then; āviśya — entering into; bhagavat — by the Supreme Personality of Godhead; karma — in activities; coditaḥ — being encouraged by; ekam — one; vyabhāṅkṣīt — divided into; urudhā — great division; tridhā — three divisions; bhāvyam — capable of further creation; dvi-saptadhā — fourteen divisions.

padma-kośam — květ lotosu; tadā — potom; āviśya — vstupující do; bhagavat — Nejvyšší Osobností Božství; karma — v činnostech; coditaḥ — povzbuzen; ekam — jeden; vyabhāṅkṣīt — rozdělil na; urudhā — velké dělení; tridhā — na tři; bhāvyam — vhodné pro další tvoření; dvi-saptadhā — na čtrnáct.

Translation

Překlad

Thus engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, Lord Brahmā entered into the whorl of the lotus, and as it spread all over the universe he divided it into three divisions of worlds and later into fourteen divisions.

Pán Brahmā ve službě Nejvyšší Osobnosti Božství vstoupil do květu lotosu, a když se ten rozprostřel po celém vesmíru, rozdělil ho na tři světy a později na čtrnáct.