Skip to main content

Text 7

7

Devanagari

Деванагарі

तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम् ।
अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्यचिन्तयत् ॥ ७ ॥

Text

Текст

tad vilokya viyad-vyāpi
puṣkaraṁ yad-adhiṣṭhitam
anena lokān prāg-līnān
kalpitāsmīty acintayat
тад вілокйа війад-вйа̄пі
пушкарам̇ йад-адгішт̣гітам
анена лока̄н пра̄ґ-ліна̄н
калпіта̄смітй ачінтайат

Synonyms

Послівний переклад

tat vilokya — looking into that; viyat-vyāpi — extensively widespread; puṣkaram — the lotus; yat — that which; adhiṣṭhitam — he was situated; anena — by this; lokān — all the planets; prāk-līnān — previously merged in dissolution; kalpitā asmi — I shall create; iti — thus; acintayat — he thought.

тат вілокйа  —  розглядаючи це; війат-вйа̄пі  —  що широко простягався; пушкарам  —  лотос; йат  —  той, на якому; адгішт̣гітам  —  розташований; анена  —  цим; лока̄н  —  всі планети; пра̄к-ліна̄н  —  що перед тим розчинилися у непроявленому стані під час знищення всесвіту; калпіта̄ асмі  —  створю; іті  —  так; ачінтайат  —  він подумав.

Translation

Переклад

Thereafter he saw that the lotus on which he was situated was spread throughout the universe, and he contemplated how to create all the planets, which were previously merged in that very same lotus.

Після того він побачив, що лотос, на якому він сидів, простягається до меж усесвіту. Він став міркувати над тим, як створити всі планети, які перед тим увійшли в непроявлений стан і були сховані в цьому лотосі.

Purport

Коментар

The seeds of all the planets in the universe were impregnated in the lotus on which Brahmā was situated. All the planets were already generated by the Lord, and all the living entities were also born in Brahmā. The material world and the living entities were all already generated in seedling forms by the Supreme Personality of Godhead, and Brahmā was to disseminate the same seedlings all over the universe. The real creation is therefore called sarga, and, later on, the manifestation by Brahmā is called visarga.

ПОЯСНЕННЯ: У лотос, на якому сидів Брахма, було вкладене сім’я всіх планет всесвіту. Господь уже створив усі планети, і всі живі істоти вже народилися в Брахмі. І матеріальний всесвіт, і живі істоти вже постали в формі зародку з Верховного Бога-Особи, а Брахмі залишалося розсіяти ці насінини усім творінням. Отже, справжнє творення називається сарґа, а Брахма лише переводить усе в проявлений стан, і це називається вісарґа.