Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
यदा तु राजा स्वसुतानसाधून्
पुष्णन्नधर्मेण विनष्टद‍ृष्टि: ।
भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून्
प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥ ६ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
yadā tu rājā sva-sutān asādhūn
puṣṇan na dharmeṇa vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ
bhrātur yaviṣṭhasya sutān vibandhūn
praveśya lākṣā-bhavane dadāha
śrī-śuka uvāca
yadā tu rājā sva-sutān asādhūn
puṣṇan na dharmeṇa vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ
bhrātur yaviṣṭhasya sutān vibandhūn
praveśya lākṣā-bhavane dadāha

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; yadā — when; tu — but; rājā — King Dhṛtarāṣṭra; sva-sutān — his own sons; asādhūn — dishonest; puṣṇan — nourishing; na — never; dharmeṇa — on the right path; vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ — one who has lost his insight; bhrātuḥ — of his brother; yaviṣṭhasya — younger; sutān — sons; vibandhūn — having no guardian (father); praveśya — made to enter; lākṣā — lacquer; bhavane — in the house; dadāha — set on fire.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; yadā — když; tu — ale; rājā — král Dhṛtarāṣṭra; sva-sutān — své vlastní syny; asādhūn — nečestné; puṣṇan — zaopatřující; na — nikdy; dharmeṇa — na správné cestě; vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ — ten, který ztratil schopnost vnitřního pohledu; bhrātuḥ — svého bratra; yaviṣṭhasya — mladšího; sutān — syny; vibandhūn — nemající žádného strážce (otce); praveśya — přiměl ke vstupu; lākṣā — lak; bhavane — v domě; dadāha — zapálil.

Translation

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī said: King Dhṛtarāṣṭra became blind under the influence of impious desires to nourish his dishonest sons, and thus he set fire to the lacquer house to burn his fatherless nephews, the Pāṇḍavas.

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Král Dhṛtarāṣṭra byl zaslepený bezbožnými touhami zaopatřit své vlastní nečestné syny, a proto zapálil lakem napuštěný dům, aby jeho osiřelí synovci, Pāṇḍuovci, uhořeli.

Purport

Význam

Dhṛtarāṣṭra was blind from birth, but his blindness in committing impious activities to support his dishonest sons was a greater blindness than his physical lack of eyesight. The physical lack of sight does not bar one from spiritual progress. But when one is blind spiritually, even though physically fit, that blindness is dangerously detrimental to the progressive path of human life.

Dhṛtarāṣṭra byl slepý od narození, ale slepota, s níž se dopouštěl bezbožných činů na podporu svých nečestných synů, byla horší než jeho tělesná vada. Fyzická slepota člověku nebrání v duchovním pokroku. Je-li však někdo slepý duchovně, i když je tělesně zdravý, je to velice nebezpečná překážka pro jeho pokrok v lidském životě.