Skip to main content

Text 33

33

Devanagari

Деванагарі

कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या
विष्णुप्रजाया इव देवमातु: ।
या वै स्वगर्भेण दधार देवं
त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् ॥ ३३ ॥

Text

Текст

kaccic chivaṁ devaka-bhoja-putryā
viṣṇu-prajāyā iva deva-mātuḥ
yā vai sva-garbheṇa dadhāra devaṁ
trayī yathā yajña-vitānam artham
каччіч чхівам̇ девака-бгоджа-путрйа̄
вішн̣у-праджа̄йа̄ іва дева-ма̄тух̣
йа̄ ваи сва-ґарбген̣а дадга̄ра девам̇
трайі йатга̄ йаджн̃а-віта̄нам артгам

Synonyms

Послівний переклад

kaccit — whether; śivam — everything well; devaka-bhoja-putryāḥ — of the daughter of King Devaka-bhoja; viṣṇu-prajāyāḥ — of she who gave birth to the Personality of Godhead; iva — like that of; deva-mātuḥ — of the mother of the demigods (Aditi); — one who; vai — indeed; sva-garbheṇa — by her own womb; dadhāra — conceived; devam — the Supreme Lord; trayī — the Vedas; yathā — as much as; yajña-vitānam — of spreading the sacrifice; artham — purpose.

каччіт  —  чи; ш́івам  —  все гаразд; девака-бгоджа-путрйа̄х̣  —  в дочки царя Девака-бгоджі; вішн̣у-праджа̄йа̄х̣  —  в кого народився Бог—Особа; іва  —  подібна до; дева-ма̄тух̣  —  матері півбогів (Адіті); йа̄  —  та, хто; ваі  —  дійсно; сва-ґарбген̣а  —  у лоні; дадга̄ра  —  зачала; девам  —  Верховного Господа; трайі  —  Веди; йатга̄  —  так само як; йаджн̃а-віта̄нам  —  жертвопринесення; артгам  —  ціль.

Translation

Переклад

As the Vedas are the reservoir of sacrificial purposes, so the daughter of King Devaka-bhoja conceived the Supreme Personality of Godhead in her womb, as did the mother of the demigods. Is she [Devakī] doing well?

Як Веди несуть у собі плоди всіх жертвопринесень, так дочка царя Девака-бгоджі виносила в своєму лоні Верховного Бога-Особу, ставши подібною до матері півбогів. Чи все гаразд у неї [Девакі]?

Purport

Коментар

The Vedas are full of transcendental knowledge and spiritual values, and thus Devakī, the mother of Lord Kṛṣṇa, conceived the Lord in her womb as the personified meaning of the Vedas. There is no difference between the Vedas and the Lord. The Vedas aim at the understanding of the Lord, and the Lord is the Vedas personified. Devakī is compared to the meaningful Vedas, and the Lord to their purpose personified.

ПОЯСНЕННЯ: Веди сповнені трансцендентного знання і духовних скарбів, а Девакі зачала в своєму лоні Господа Крішну    —    саме уособлення ведичної мудрості. Веди і Господь невідмінні між собою. Мета Вед полягає в тому, щоб привести до розуміння Господа, а Господь втілює в Своїй особі всі Веди. Цей вірш порівнює Девакі до сповнених глибокого змісту Вед, а Господа    —    до уособлення їхньої мети.