Skip to main content

Text 28

Sloka 28

Devanagari

Dévanágarí

कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां
प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्ग वीर: ।
यं रुक्‍मिणी भगवतोऽभिलेभे
आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे ॥ २८ ॥

Text

Verš

kaccid varūthādhipatir yadūnāṁ
pradyumna āste sukham aṅga vīraḥ
yaṁ rukmiṇī bhagavato ’bhilebhe
ārādhya viprān smaram ādi-sarge
kaccid varūthādhipatir yadūnāṁ
pradyumna āste sukham aṅga vīraḥ
yaṁ rukmiṇī bhagavato ’bhilebhe
ārādhya viprān smaram ādi-sarge

Synonyms

Synonyma

kaccit — whether; varūtha — of the military; adhipatiḥ — commander in chief; yadūnām — of the Yadus; pradyumnaḥ — the son of Kṛṣṇa named Pradyumna; āste — is; sukham — happy; aṅga — O Uddhava; vīraḥ — the great warrior; yam — whom; rukmiṇī — the wife of Kṛṣṇa named Rukmiṇī; bhagavataḥ — from the Personality of Godhead; abhilebhe — got as a prize; ārādhya — pleasing; viprānbrāhmaṇas; smaram — Cupid (Kāmadeva); ādi-sarge — in his previous life.

kaccit — zdali; varūtha — vojska; adhipatiḥ — hlavní velitel; yadūnām — Yaduovců; pradyumnaḥ — Kṛṣṇův syn jménem Pradyumna; āste — je; sukham — šťastný; aṅga — ó Uddhavo; vīraḥ — velký válečník; yam — jehož; rukmiṇī — Kṛṣṇova manželka jménem Rukmiṇī; bhagavataḥ — od Osobnosti Božství; abhilebhe — dostala jako odměnu; ārādhya — uspokojující; viprānbrāhmaṇy; smaram — Amor (Kāmadeva); ādi-sarge — ve svém předchozím životě.

Translation

Překlad

O Uddhava, please tell me, How is Pradyumna, the commander in chief of the Yadus, who was Cupid in a former life? Rukmiṇī bore him as her son from Lord Kṛṣṇa, by the grace of brāhmaṇas whom she pleased.

Ó Uddhavo, prosím, řekni mi, jak se má Pradyumna, hlavní velitel Yaduovců, který byl v předchozím životě Amorem? Rukmiṇī ho porodila jako syna Pána Kṛṣṇy milostí brāhmaṇů, které uspokojila.

Purport

Význam

According to Śrīla Jīva Gosvāmī, Smara (Cupid, or Kāmadeva) is one of the eternal associates of Lord Kṛṣṇa. Jīva Gosvāmī has explained this very elaborately in his treatise Kṛṣṇa-sandarbha.

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho je Smara (Amor neboli Kāmadeva) jedním z věčných společníků Pána Kṛṣṇy. Jīva Gosvāmī to velice obsáhle vysvětluje ve svém pojednání nazvaném Kṛṣṇa-sandarbha.