Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Devanagari

Dévanágarí

तं नारद: प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रत: ।
शुश्रूषमाण: शीलेन प्रश्रयेण दमेन च ॥ ४१ ॥

Text

Verš

taṁ nāradaḥ priyatamo
rikthādānām anuvrataḥ
śuśrūṣamāṇaḥ śīlena
praśrayeṇa damena ca
taṁ nāradaḥ priyatamo
rikthādānām anuvrataḥ
śuśrūṣamāṇaḥ śīlena
praśrayeṇa damena ca

Synonyms

Synonyma

tam — unto him; nāradaḥ — the great sage Nārada; priyatamaḥ — very dear; riktha-ādānām — of the inheritor sons; anuvrataḥ — very obedient; śuśrūṣamāṇaḥ — always ready to serve; śīlena — by good behavior; praśrayeṇa — by meekness; damena — by sense control; ca — also.

tam — jemu; nāradaḥ — velký mudrc Nārada; priyatamaḥ — velice drahý; riktha-ādānām — ze synů, kteří jsou jeho dědici; anuvrataḥ — velice poslušný; śuśrūṣamāṇaḥ — vždy připravený sloužit; śīlena — dobrým chováním; praśrayeṇa — pokorou; damena — ovládáním smyslů; ca — také.

Translation

Překlad

Nārada, the most dear of the inheritor sons of Brahmā, always ready to serve his father, strictly follows the instructions of his father by his mannerly behavior, meekness and sense control.

Nārada, který je Brahmovi nejdražší ze všech jeho synů a dědiců a který je vždy připraven sloužit svému otci, přísně dodržuje jeho pokyny svým způsobným chováním, pokorou a ovládáním smyslů.