Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगायपादयो:
करोति मानं बहुधा विभूतिभि: ।
प्रेङ्खं श्रिता या कुसुमाकरानुगै-
र्विगीयमाना प्रियकर्म गायती ॥ १४ ॥

Text

Verš

śrīr yatra rūpiṇy urugāya-pādayoḥ
karoti mānaṁ bahudhā vibhūtibhiḥ
preṅkhaṁ śritā yā kusumākarānugair
vigīyamānā priya-karma-gāyatī
śrīr yatra rūpiṇy urugāya-pādayoḥ
karoti mānaṁ bahudhā vibhūtibhiḥ
preṅkhaṁ śritā yā kusumākarānugair
vigīyamānā priya-karma-gāyatī

Synonyms

Synonyma

śrīḥ — the goddess of fortune; yatra — in the Vaikuṇṭha planets; rūpiṇī — in her transcendental form; urugāya — the Lord, who is sung of by the great devotees; pādayoḥ — under the lotus feet of the Lord; karoti — does; mānam — respectful services; bahudhā — in diverse paraphernalia; vibhūtibhiḥ — accompanied by her personal associates; preṅkham — movement of enjoyment; śritā — taken shelter of; — who; kusumākara — spring; anugaiḥ — by the black bees; vigīyamānā — being followed by the songs; priya-karma — activities of the dearmost; gāyatī — singing.

śrīḥ — bohyně štěstí; yatra — na Vaikuṇṭhalokách; rūpiṇī — ve své transcendentální podobě; urugāya — Pán, kterého opěvují velcí oddaní; pādayoḥ — pod lotosovýma nohama Pána; karoti — vykonává; mānam — uctivé služby; bahudhā — s různými předměty; vibhūtibhiḥ — doprovázena svými osobními společnicemi; preṅkham — pohyb, který přináší požitek; śritā — přijímající útočiště u; — kdo; kusumākara — jaro; anugaiḥ — černými včelami; vigīyamānā — doprovázeného písněmi; priya-karma — činnosti nejdražšího; gāyatī — opěvující.

Translation

Překlad

The goddess of fortune in her transcendental form is engaged in the loving service of the Lord’s lotus feet, and being moved by the black bees, followers of spring, she is not only engaged in variegated pleasure — service to the Lord, along with her constant companions — but is also engaged in singing the glories of the Lord’s activities.

Bohyně štěstí ve své transcendentální podobě je zaměstnána láskyplnou službou lotosovým nohám Pána. Povzbuzována černými včelami, které doprovázejí jaro, se věnuje nejen rozmanitým blaženým činnostem — službě Pánu v doprovodu svých stálých společnic — ale také opěvování Jeho slavných činností.