Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

भ्राजिष्णुभिर्य: परितो विराजते
लसद्विमानावलिभिर्महात्मनाम् ।
विद्योतमान: प्रमदोत्तमाद्युभि:
सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभ: ॥ १३ ॥

Text

Verš

bhrājiṣṇubhir yaḥ parito virājate
lasad-vimānāvalibhir mahātmanām
vidyotamānaḥ pramadottamādyubhiḥ
savidyud-abhrāvalibhir yathā nabhaḥ
bhrājiṣṇubhir yaḥ parito virājate
lasad-vimānāvalibhir mahātmanām
vidyotamānaḥ pramadottamādyubhiḥ
savidyud-abhrāvalibhir yathā nabhaḥ

Synonyms

Synonyma

bhrājiṣṇubhiḥ — by the glowing; yaḥ — the Vaikuṇṭhalokas; paritaḥ — surrounded by; virājate — thus situated; lasat — brilliant; vimāna — airplanes; avalibhiḥ — assemblage; mahā-ātmanām — of the great devotees of the Lord; vidyotamānaḥ — beautiful like lightning; pramada — ladies; uttama — celestial; adyubhiḥ — by complexion; sa-vidyut — with electric lightning; abhrāvalibhiḥ — with clouds in the sky; yathā — as it were; nabhaḥ — the sky.

bhrājiṣṇubhiḥ — svítícími; yaḥ — Vaikuṇṭhaloky; paritaḥ — obklopeny; virājate — takto umístěná; lasat — třpytivá; vimāna — letadla; avalibhiḥ — shromáždění; mahā-ātmanām — velkých oddaných Pána; vidyotamānaḥ — nádherné jako blesk; pramada — ženy; uttama — nebeské; adyubhiḥ — pletí; sa-vidyut — s elektrickým bleskem; abhrāvalibhiḥ — s mraky na nebi; yathā — jako kdyby; nabhaḥ — nebe.

Translation

Překlad

The Vaikuṇṭha planets are also surrounded by various airplanes, all glowing and brilliantly situated. These airplanes belong to the great mahātmās or devotees of the Lord. The ladies are as beautiful as lightning because of their celestial complexions, and all these combined together appear just like the sky decorated with both clouds and lightning.

Kolem Vaikuṇṭhalok létají různá letadla, ze kterých vychází třpytivá záře. Tato letadla patří velkým mahātmům, oddaným Pána. Ženy mají nebesky krásnou pleť a jejich krása je přirovnávána k zářivému blesku. Všichni dohromady vypadají jako nebe ozdobené mraky i blesky.

Purport

Význam

It appears that in the Vaikuṇṭha planets there are also airplanes brilliantly glowing, and they are occupied by the great devotees of the Lord with ladies of celestial beauty as brilliant as lightning. As there are airplanes, so there must be different types of carriages like airplanes, but they may not be driven machines, as we have experience in this world. Because everything is of the same nature of eternity, bliss and knowledge, the airplanes and carriages are of the same quality as Brahman. Although there is nothing except Brahman, one should not mistakenly think that there is only void and no variegatedness. Thinking like that is due to a poor fund of knowledge; otherwise no one would have such a misconception of voidness in Brahman. As there are airplanes, ladies and gentlemen, so there must be cities and houses and everything else just suitable to the particular planets. One should not carry the ideas of imperfection from this world to the transcendental world and not take into consideration the nature of the atmosphere, as completely free from the influence of time, etc., as described previously.

Ukazuje se, že na vaikuṇḥských planetách existují rovněž třpytivě zářící letadla, v nichž létají velcí oddaní Pána se ženami nebeské krásy, která je oslnivá jako blesk. Kromě letadel tam jsou jistě i jiné dopravní prostředky, které se však nepodobají strojům, jaké známe z tohoto světa. Jelikož v duchovním světě má vše stejnou povahu, která se zakládá na věčnosti, blaženosti a poznání, tato letadla a ostatní dopravní prostředky jsou téže kvality jako Brahman. Přestože tam není nic než Brahman, nikdo by se neměl mylně domnívat, že je tam pouze prázdno a žádná rozmanitost. Takové uvažování je pouze známkou nedostatečného poznání. Vedle letadel, žen a mužů tam musí být i města a domy a všechno ostatní, co je nutné pro život na těchto planetách. Do transcendentálního světa nemůžeme vnášet své nedokonalé představy z tohoto světa a zcela opomíjet duchovní povahu vaikuṇṭhské atmosféry, která je zcela oproštěna od vlivu času atd., jak bylo popsáno výše.