Skip to main content

Text 24

ВІРШ 24

Devanagari

Деванагарі

सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेऽनुपूर्वश: ।
तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने ॥ २४ ॥

Text

Текст

sarvam etac ca bhagavan
pṛcchato me ’nupūrvaśaḥ
tattvato ’rhasy udāhartuṁ
prapannāya mahā-mune
сарвам етач ча бгаґаван
пр̣ччгато ме ’нупӯрваш́ах̣
таттвато ’рхасй уда̄хартум̇
прапанна̄йа маха̄-муне

Synonyms

Послівний переклад

sarvam — all these; etat — inquiries; ca — also that I have not been able to ask; bhagavan — O great sage; pṛcchataḥ — of the inquisitive; me — myself; anupūrvaśaḥ — from the beginning; tattvataḥ — just in accordance with the truth; arhasi — may kindly be explained; udāhartum — as you will let know; prapannāya — one who is surrendered; mahā-mune — O great sage.

сарвам  —  всі ці; етат  —  запитання; ча  —  а також те, про що я не зумів запитати; бгаґаван  —  о великий мудрецю; пр̣ччгатах̣   —   допитливого ; ме   —   мене ; анупӯрваш́ах̣   —   від самого початку; таттватах̣  —  не відхиляючись від істини; архасі  —  ласкаво поясни; уда̄хартум  —  своїми роз’ясненнями; прапанна̄йа  —  тому, хто віддався; маха̄-муне  —  великий мудрецю.

Translation

Переклад

O great sage, representative of the Lord, kindly satisfy my inquisitiveness in all that I have inquired from you and all that I may not have inquired from you from the very beginning of my questionings. Since I am a soul surrendered unto you, please impart full knowledge in this connection.

О великий мудрецю, Господній представниче, милостиво задовольни мою цікавість і дай відповідь на всі запитання, які я порушив, від початку й до кінця, а також на ті запитання, які я не зумів поставити. Я душа, віддана тобі, тож, будь ласка, наділи мене повним знанням цих речей.

Purport

Коментар

The spiritual master is always prepared to impart knowledge to the disciple and specifically when the disciple is very inquisitive. Inquisitiveness on the part of a disciple is greatly necessary for the progressive disciple. Mahārāja Parīkṣit is a typical disciple because he is perfectly inquisitive. If one is not very inquisitive about self-realization, one need not approach a spiritual master simply to make a show of discipleship. Not only is Mahārāja Parīkṣit inquisitive concerning all he has inquired about, but he is also anxious to know about what he has not been able to inquire. Factually it is not possible for a man to inquire about everything from the spiritual master, but the bona fide spiritual master is able to enlighten the disciple in every way for the disciple’s benefit.

ПОЯСНЕННЯ: Духовний вчитель завжди готовий наділити учня знанням, а коли учень прагне його дістати, то й поготів. Допитливість конче потрібна для учня, якщо він хоче рости у відданому служінні. Махараджа Парікшіт своєю досконалою допитливістю являє зразок поведінки учня. Якщо людину не дуже цікавить питання самоусвідомлення, їй не слід звертатись до духовного вчителя, аби вдавати з себе учня про людське око.

Махараджа Парікшіт прагне почути не лише відповіді на всі свої запитання, а й усе інше, про що він не зумів запитати. Насправді людині не під силу запитати в духовного вчителя про все, але істинний духовний вчитель, дбаючи про добро учня, здатний дати йому всеохопне знання.