Skip to main content

Text 13

ВІРШ 13

Devanagari

Деванагарі

कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि ।
यावत्य: कर्मगतयो याद‍ृशीर्द्विजसत्तम ॥ १३ ॥

Text

Текст

kālasyānugatir yā tu
lakṣyate ’ṇvī bṛhaty api
yāvatyaḥ karma-gatayo
yādṛśīr dvija-sattama
ка̄ласйа̄нуґатір йа̄ ту
лакшйате ’н̣ві бр̣хатй апі
йа̄ватйах̣ карма-ґатайо
йа̄др̣ш́ір двіджа-саттама

Synonyms

Послівний переклад

kālasya — of eternal time; anugatiḥ — beginning; tu — as they are; lakṣyate — experienced; aṇvī — small; bṛhatī — great; api — even; yāvatyaḥ — as long as; karma-gatayaḥ — in terms of the work performed; yādṛśīḥ — as it may; dvija-sattama — O purest of all brāhmaṇas.

ка̄ласйа   —   вічного часу ; ануґатіх̣   —   початок ; йа̄ ту   —   як вони є; лакшйате  —  дається знати; ан̣ві  —  маленький; бр̣хаті  —  великий; апі  —  навіть; йа̄ватйах̣  —  доки; карма-ґатайах̣  —  стосовно виконуваної діяльности; йа̄др̣ш́іх̣  —  як саме; двіджа-саттама  —  о найчистіший з брахман.

Translation

Переклад

O purest of the brāhmaṇas, please also explain the cause of the different durations of time, both short and long, as well as the beginning of time, following the course of action.

О найчистіший брахмано! Будь ласка, поясни також, чому одні часові проміжки вважають за короткі, а інші    —    за довгі, і де початковий момент, з якого розгортається ланцюг причин та наслідків.